Znanje šteje

nedelja, 13. 03. 2011 | Nerazvrščeno

Znanju se ne gre upirati

 

Nekaj navodil pri delu z matematiko:

  • Nalogo najprej poskusi rešiti samostojno. Če ne gre, je naslednji korak ta, da poiščeš podobno nalogo v šolskem zvezku.
  • Naloge lahko rešuješ skupaj s sošolcem ali sošolko, s tem se učita eden od drugega.
  • Ni obvezno, da pravilno rešiš domačo nalogo, pomembneje je , da jo poskusis rešiti.
  • Svoje rezultate preveri z rešitvami v učbeniku. Neustrezno narejena domača naloga je slabše, kot če ne bi bila narejena. Enako velja za prepisano nalogo.
  • Pri nepremostljivih težavah me vsekakor pobaraj za pomoč, kajti znanju se ne gra upirati.

Iskreno, Rok Štemberger

 

 
Napotki, povzeti po učnem načrtu za matematiko v devetletni osnovni šoli: 
Učenci lahko uporabijo splet za iskanje raznih podatkov in informacij pri pripravi projektov, zbiranju podatkov in podobno. Elektronska učna gradiva (e-gradiva) se lahko uporabijo v različnih fazah učnega procesa ali za samostojno delo učencev izven pouka. Lahko so v pomoč ob morebitni daljši odsotnosti učenca, sploh če vključimo še e-komunikacijo med učencem in učiteljem.

 
Spletne učilnice so lahko mesto za sistematično zbiranje učnih gradiv ali gradiv za preverjanje znanja, za izmenjavo izdelkov ali za e-komunikacijo med udeleženci učnega procesa.
 
Domače naloge so integralni del šolskega dela in so pri matematiki zelo pomembne. Učence/učenke naj bi usposobile za samoizobraževanje, razvile naj bi delovne navade, vztrajnost, natančnost in kritičnost. Domače naloge so osnova samoregulacijskega učenja.
 
Domača naloga ima več funkcij: je lahko pomembno izhodišče za delo v naslednji učni uri, je vaja v spretnostih, z njo utrjujemo in zmanjšujemo pozabljanje, je preverjanje samega sebe, učenje v novih situacijah, raziskovanje ter povratna informacija glede kritičnih točk pri usvajanju snovi.
 
Učenci/učenke naj bi skozi delo in učenje sami spoznali, da redno in kvalitetno opravljanje domačih nalog vpliva na kakovost njihovega znanja. Ob tem naj bi se učili tudi odgovornosti za lastno znanje.

Dostopnost