HIŠNI RED

petek, 12. 04. 2024 | Prehrana

HIŠNI RED PRI DELITVI MALICE

 • Odložim torbo na svoje mesto.
 • Temeljito si umijem roke.
 • Postavim se v vrsto in mirno čakam.
 • Iz košare kulturno vzamem svojo malico.
 • Dežurni učenec mi nalije napitek v skodelico.
 • Odnesem malico na svoje mesto.
 • Razgrnem prtiček, odložim malico nanj in kulturno pojem hrano.
 • Ko pomalicam, pospravim mizo, pravilno sortiram odpadke, posodo in pribor ter imam odmor.
 • Ob prvem zvonjenju reditelji vrnejo košare v jedilnico.
 • Če malicam v jedilnici, odložim torbo v garderobi in upoštevam hišni red v jedilnici.

 

HIŠNI RED V JEDILNICI                     

 • V jedilnico vstopamo le v šolskih copatih, šolsko torbo odložimo v garderobi.
 • Vstopamo skozi vhod in drsna vrata zapiramo za seboj, sledimo stopinjam po desni strani jedilnice.
 • Pri umivalniku si temeljito umijemo roke.
 • V vrsti mirno stojimo.
 • Pri razdelilnem pultu se s ključkom za kosilo vedno registriramo.
 • Spoštujemo delo kuharic in naše starše, ki so nam plačali prehrano. Poskušamo pojesti ali vsaj poskusiti vse kar nam je ponujeno.
 • Obrok poskušamo čim bolj kulturno zaužiti, vedno uporabljamo ves primeren pribor.
 • Med jedjo se lahko le tiho pogovarjamo in ne povzročamo dodatnega hrupa.
 • Ko vstanem od mize, vedno pospravim stol.
 • Po koncu obroka dosledno sortiramo posodo in hrano ter pazimo na pribor, da ne zaide  med ostanke hrane.
 • V jedilnici mirno hodimo.
 • Učenci, ki malicajo v jedilnici mirno čakajo na svojih mestih do prvega zvonjenja.
 • Učenci, ki gredo neposredno do vodnega bara in mize s sadjem, se morajo prav tako držati vseh zgoraj navedenih pravil.

 

PRAVILA ZA UPORABO KLJUČA ZA REGISTRACIJO KOSILA

 • Prvi šolski dan dobijo vsi učenci, ki so se naročili na kosilo ključke pz. katrice za registracijo kosila.
 • Na ključku je zapisana številka, pod katero se vodi evidenca obrokov v računovodstvu. Dobro je, če si učenec zapolni svojo številko ključka.
 • Za dnevne naročnike kosil,  ključkov za registracijo ni, ti dobijo v računovodstvu potrdilo o vnaprej plačanem kosilu.
 • Če učenec ključek izgubi se zaračuna strošek 3 €.
 • Če je učenec pozabil ključek, lahko v računovodstvu dobi potrdilo o naročenem kosilu. Izdaja potrdila se zaračuna in znaša 0,20 € za vsako izdano potrdilo in se obračuna pri položnici za tekoči mesece.
 • Učenci, ki prvič uporabljajo ključek morajo upoštevati navodila učiteljev in kuharskega osebja, kje in kako naj se registrirajo.
Dostopnost