Napovednik – oktober 2020

APRIL 2020/21 MESEČNI PLAN
1. teden ponedeljek 29.mar
 •  testiranje ŠVK
torek 30.mar
 •  testiranje ŠVK
sreda 31.mar
 •  testiranje ŠVK
četrtek 1.apr
petek 2.april
 • TD 8r Izdelava pterodaktila
 • TD 9.r Izdelava stola iz valovitega kartona
sobota 3.apr
nedelja 4.apr
2. teden ponedeljek 5.apr
 • VELIKONOČNI PONEDELJEK
torek 6.apr
 • 18.00 RS 2.r.
 • 17.00 RS 3.r (ravnateljica, psihologinja, razredničarke) MS Teams
sreda 7.apr
 • TD 9.r Mreže teles
četrtek 8.apr
 • KD 9: JAZZ IN MODERNA UMETNOST (U. Ž. Mele in M. Istenič)
 • ŠD 3.razred: Pohod za Zlati sonček (na daljavo)
 • 13.30 PK operativni načrt – za vse (v MST)
petek 9.apr
 • ŠD Pohod 6. – 9. r. (na daljavo)
 • ŠD 2. r: Spoznavanje različnih športov in iger (na daljavo namesto CŠOD) – Danijela F. M.
 • ŠD 4. razred: Zimski športni dan (na daljavo)- Nataša Resnik
sobota 10.apr
 • Državno tekmovanje iz znanja kemije – PREGLOVO PRIZNANJE (Branka K.)
nedelja 11.apr
3. teden ponedeljek 12.apr
 • testiranje ŠVK
torek 13.apr
 •  7.30 Kakovost
 • testiranje ŠVK
 • Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje – šolsko tekmovanje
 • TD 5. c – Hladilna torba (K. Osredkar)
sreda 14.apr
 •  testiranje ŠVK
 • Državno tekmovanje iz Vesele šole 14.00 (Anja C.)
 • TD 5. d – Hladilna torba (S. Kavčič)
četrtek 15.apr
 •  testiranje ŠVK
 • fizika šolsko tekmovanje ob 13.00
 • TD 5. b – Hladilna torba (K. Jug)
petek 16.apr
 •  testiranje ŠVK
 • Državno tekmovanje iz znanja biologije – PROTEUS, ob 15:00 (Živa V.)
 • TD 5. a – Hladilna torba (M. Leskovec)
sobota 17.apr
nedelja 18.apr
4. teden ponedeljek 19.apr
 •  ND 2. r: Spoznavajmo naravo in eksperimentirajmo (M. Tekavčič)
 • Angleška bralna značka (4. C)
 • PK od 1. do 5. r. + PB + DSP- 16.30 MST
torek 20.apr
 • GU 1., 2. r.
 • 18.00 RS 4.r. (Safe.si – na MST)
 • 18.00 RS 5.r. (Safe. si.- na MST)
 • 7.30 JeŠT v uč. 21
 • KD 7. c: Rastem s knjigo (J. Pavlič)
 • RS 1.r ob 17.00
 • Angleška bralna značka (4. A)
 • PK za PS + DSP ob 16.30 na MST
sreda 21.apr
 • 17.00 webRS 6.r.: NPZ (K.Cunder); uravnotežitev oddelkov (B.Breznikar)
 • 18.00 webRS 7.-9.r.: Kako biti starš mladostniku s pametnim telefonom (izvedba Logout.si; koordinira B.Breznikar)
 • Naravoslovno tekmovanje KRESNIČKA, 6.in 7.razred (I. Robek)
 • 9.00 – 12.40 Nacionalni Otroški parlament (J. Pavlič)
 • KD 5. r, Pripovedovalska šola, Simona K., dva oddelka
četrtek 22.apr
 • KD 7. d: Rastem s knjigo (J. Pavlič)
 • TD 8. r  Večkotniki ( A. Peteh, M. Babič, V. Šošter)
 • Tekmovanje Kenguru ( V. Šošter in učitelji na  RS)
 • Angleška bralna značka (4. B)
 • 14.00 regijsko srečanje mladih raziskovalcev
 •  TD Eko dan 1., 2., 3., 4. r. Poš Laze (M.Ajdič)
 • KD 5. r, Pripovedovalska šola, Simona K., dva oddelka
petek 23.apr
 • ŠD Gibalna abeceda – ŠVK 1., 2., 3., 4. r. Poš Laze (M.Ajdič)
sobota 24.apr
nedelja 25.apr
5. teden ponedeljek 26.apr  POUKA PROST DAN
torek 27.apr  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sreda 28.apr  PRVOMAJSKE POČITNICE
četrtek 29.apr  PRVOMAJSKE POČITNICE
petek 30.apr  PRVOMAJSKE POČITNICE
sobota 1.maj
nedelja 2.maj

 
 

Več prispevkov iz Obvestila