Nadarjeni

ponedeljek, 06. 11. 2023 | Svetovalna služba

Poletni raziskovalni tabori (ZOTKS)

Tudi letos Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z raznimi zunanjimi sodelavci in prizadevnimi mentorji organizira veliko raziskovalnih taborov, poletnih šol in delavnic. Nekatere aktivnosti so že zasedene, na nekatere pa še vedno zbirajo prijave, vendar se število mest vztrajno manjša. Vabimo vas, da preverite njihovo ponudbo…Tabori – Zveza za tehnično kulturo Slovenije (zotks.si)

Na aktivnostih bodo mladi osvojili nova znanja, doživeli nove dogodivščine, še posebej pa nova poznanstva in prijateljstva … in še in še.

Delo z nadarjenimi učenci

Dejavnosti šole so razdeljene v dve skupini, na dejavnosti med poukom in dejavnosti ob pouku. Poudarjene so dejavnosti, vezane na pouk. Predvsem so to izvajanje različnih oblik notranje diferenciacije, dodatni pouk, dnevi dejavnosti ter izbirni predmeti. V skupino dejavnosti, ki niso vezane na pouk, sodijo interesne dejavnosti, raziskovalni tabor, priprava na tekmovanja in udeležba na njih, izdelava raziskovalne naloge v okviru akcije Mladi raziskovalci, aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi različnih dejavnosti v življenju šole (proslave, razstave, medijska podpora, vrstniška mediacija …).

V letošnjem letu bo potekala identifikacija nadarjenih učencev četrtega razreda in individualni razgovori evidentiranih nadarjenih učencev in njihovih staršev petega razreda.

Za učence šestega in sedmega razreda bomo v tem šolskem načrtovali popoldanske delavnice z vključitvijo staršev, ki so ponudili svoje sodelovanje. Oblika sodelovanja bo plačljiva za udeležence.

Učence osmega in devetega razreda se bo povabilo k izdelovanju samostojne raziskovalne naloge, v ta namen bomo namenili srečanje v mesecu septembru.

Na naši šoli bo tudi letos potekalo regijsko srečanje Mladih raziskovalcev Notranjske regije v mesecu aprilu 2024. Šolska koordinatorka za delo z nadarjenimi je Urša Špeh.

 

Dostopnost