Kontaktni podatki

četrtek, 09. 11. 2023 | Svetovalna služba

Svetovalna služba preko dejavnosti pomoči, načrtovanja in vrednotenja ter razvojnih in preventivnih dejavnosti pomaga učencem, staršem in učiteljem na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

– učenje in poučevanje,

– osebni in socialni razvoj,

– sprejem otrok v šolo, karierna orientacija in vpis v srednjo šolo,

– področje socialno-ekonomskih stisk,

– koordinacija aktivnosti in neposredno delo z učenci s posebnimi potrebami,

– koordinacija aktivnosti za nadarjene učence,

– sodelovanje z učitelji, z vodstvom šole, z zunanjimi institucijami, sodelovanje in svetovanje staršem,

– spremljevalno in terapevtsko delo z učenci, s poudarkom na opazovanju v oddelku.

V šolski svetovalni službi so zaposlene 3 strokovne delavke:

– za 1. triletje specialna pedagoginja Suzana Erjavec, 01/ 759 00 52, 031 389 761, suzana.erjavec@8talcev.si

– za 2. triletje pedagoginja Urša Špeh, 01/3209 342, 051 249 374, ursa.speh@8talcev.si

– za 3. triletje psihologinja Bojana Breznikar, 01/759 00 53, 041 757 177, bojana.breznikar@8talcev.si.

Dostopnost