STALNA PRIJAVA NA OBROKE

četrtek, 11. 04. 2024 | Prehrana

Stalna prijavo na obroke šolske prehrane je potrebno izpolniti v mesecu maju za prihodnje šolsko leto. Prijava naj bo čitljivo izpolnjena, s točnimi podatki in podpisom staršev ali skrbnikov. Odjava od obrokov šolske prehrane je možna le pisno preko elektronske pošte, kadarkoli med šolskim letom. Če prijavnica ni oddana, pomeni, da učenec ni naročen na noben obrok šolske prehrane.

Elektronski naslov za odjavo prehrane je: prehrana@8talcev.si

Dostopnost