Govorilne ure 2023/2024

GOVORILNE URE (od 17.00 do 19.00)

 

 

1. r.–4. r.

5. r. in  6. r.–9. r.

POŠ Laze

24. 10 2023 (1., 2.r.)

 

5. 9. 2023: RS  ob 17.00

14. 11. 2023 (3., 4.r.)

13. 11. 2023

24. 10. 2023: GU

16. 1. 2024 (1.r.–4.r.)

15. 1. 2024

9. 1. 2024: GU

 

 

6. 2. 2024: RS ob 18.00

12. 3. 2024 (1.r.–4.r.)

11. 3. 2024

12. 3. 2024: GU

14. 5. 2024  (1.r.–4.r.)

13. 5. 2024

14. 5. 2024: GU

 

UČITELJI RAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI

RAZRED 

RAZREDNIK 

MATIČNA UČ. 

GOVORILNE URE   

ELEKTRONSKI NASLOV 

1. a 

Maruša Tekavčič 

4 

Sreda,
13.15 – 14.00
 

marusa.tekavcic(at)8talcev.si 

1. b 

Neža Jereb 

3 

Ponedeljek,
12.05 – 12.50
 

neza.jereb(at)8talcev.si 

1. c 

Katja Jug 

2 

Ponedeljek,
12.05 – 12.50
 

katja.jug(at)guest.arnes.si 

1. d 

Eva Gombač 

1 

Ponedeljek,
12.05 – 12. 50 

eva.gombac(at)8talcev.si 

2. a 

Eva Božič 

5 

Sreda,
9.10 – 9.55
 

eva.bozic(at)8talcev.si 

2. b 

Polona Kogej 

6 

Petek,
8.20 – 9.05
 

polonca.kogej(at)8talcev.si 

2. c 

Špela Tomažinčič 

7 

Ponedeljek,
11.15 – 12.00
 

spela.tomazincic(at)8talcev.si 

2. d 

Maja Stare Mihelič 

8 

Sreda,
11.15 – 12.00
 

maja.stare.mihelic(at)8talcev.si 

3. a 

Marija Urbas 

9 

Sreda,
8.20 – 9.05
 

marija.urbas (at) guest.arnes.si 

3. b 

Julija Bešvir 

10 

Torek,
9.10 – 9.55 

bjulija(at)siol.net 

3. c 

Anja Cempre 

11 

Torek,
10.25 – 11.10
 

cempre.anja(at)8talcev.si 

3. d 

Bojana Pivk Križnar 

12 

Četrtek,
8.20 – 9.05
 

  

pivkbojana(at)gmail.com 

4. a 

Martina Leskovec 

14 

Ponedeljek,
10.25 – 11.10
 

martina.leskovec(at)8talcev.si 

4. b 

Neža Rudolf 

15 

Ponedeljek,
11.15 – 12.00
 

nezka.rudolf(at)8talcev.si 

4. c 

Margarita Jereb 

34 

Petek,
11.15. -12.00
 

margarita.jereb(at)8talcev.si 

4. d 

Karmen Osredkar 

19 

Ponedeljek,
8.20 – 9.05
 

karmen.osredkar(at)8talcev.si 

5. a 

Nataša Resnik 

27 

Petek,
10.25 – 11.10 
 

natasa.resnik(at)8talcev.si 

5. b 

Anita Garafolj 

29 

Torek,
10.25 – 11.10
 

anita.garafolj(at)8 talcev.si 

5. c 

Danijela Flerin Martinčič 

25 

Četrtek,
11.15 – 12.00 

danijela.flerin(at)8talcev.si 

 1. r. 
POŠ Laze 

Iris Cepič 

Laze 

Sreda,
11. 40 – 12. 25
 

iris.cepic(at)8talcev.si 

sola.laze(at)guest.arnes.si 

4., 5. r. 
POŠ Laze 

Mitja Ajdič 

Laze 

Torek, 10.45 – 11.35 

mitja.ajdic(at)8talcev.si 

sola.laze(at)guest.arnes.si 

  

UČITELJICE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA RS IN PS 

  

Bojana Breznikar, Suzana Erjavec, Urša špeh, Zala Lukan Sedej, Melita Mihevc Sark,  Anja Andrejašič,  Mateja Mikluš, Nika Lukan, Katarina Burnik, Neža Petrovčič, 

  

  

OSTALI UČITELJI/VZGOJITELJI NA RAZREDNI STOPNJI 

  

UČITELJ 

PREDMET 

GOVORILNE URE  

ELEKTRONSKI NASLOV 

Florijan Ambrožič 

ŠPO -5.b, 4.d, PRO, NŠP – 4. r., 5. r.; 

Torek  
11.15 – 12.00 

florijan.ambrozic(at)8talcev.si 

Tjaša Antloga 

OPB, JUV, ŠPO 3. a 

Ponedeljek  
8.20 – 9.05 

tjasa.antloga(at)8talcev.si 

Baraga Lara 

OPB, 

Ponedeljek 
 10:25 – 11:10 

lara.baraga(at)8talcev.si 

Brecelj Tea 

N1A 1. r, TJA: 2. a,b,d, 3.r, 5.r nivo TJA 

Ponedeljek
10:25  -11.10 

tea.brecelj(at)8talcev.si 

Zdenka Dežman 

NŠP – 4. r, 5. r 

Sreda,
10.25-11.10
 

zdenka.dezman(at)8talcev.si 

Ingrid Jovanović 

NRA – 4. r, 5. r, OPB 

Ponedeljek, 
9.10 – 9.55 

ingrid.jovanovic(at)8talcev.si 

Petra Fefer 

GOS – 5.r. 

Ponedeljek,
8.20 – 9.55
 

petra.fefer(at)guest.arnes.si 

Nemanja Milinković

OPB 

Četrtek.
11.15-12-00 

misomilinkovic(at)hotmail.com

Lovrenc Fortuna 

N1A 1. r Laze, JUV, OPB 

Ponedeljek, 
10.25–11.10 

lovrenc.fortuna(at)8talcev.si 

Katarina Gabrovšek 

OPB, ŠPO 4., 5.r. Laze 

Sreda,
11.15-12-00 

katarina.gabrovsek(at)8talcev.si 

Metka Intihar 

TJA: 4.r, 5. r, Laze 4., 5.r., JUV 

Ponedeljek,
12.05 – 12.50 

metka.intihar(at)8talcev.si  

Marinka Istenič 

GUM – 5.a, 5.b 

Sreda,
9.10 – 9.55
 

marinka.istenic(at)8talcev.si 

Simona Kavčič 

DRU, NIT, LUM 4.b 

Ponedeljek,
9.10 – 9.55
 

simona.kavcic(at)8talcev.si 

Klara Kranjc 

2. učiteljica v  1. a,  OPB 

Sreda
13.15 – 14.00 

klara.kranjc(at)8talcev.si 

Marijana Milković 

N2I 

Torek
11.15 – 12.00

marijana.milkovic(at)guest.arnes.si   

Boštjan Martinčič 

NŠP – 4. r, 5. r 

Sreda, 
9.10 – 9.55 

bostjan.martincic(at)8talcev.si 

Eva Nagode 

OPB, Mat nivo 5.r, NAR 6.c 

ponedeljek,
10.25 – 11.10

nagode.eva(at)8talcev.si 

Simona Nagode 

vzgojiteljica 1. d 

Ponedeljek,
11.15 – 12.00
 

  simona.nagode(at)gmail.si

Tina Petkovšek 

JUV, OPB, ŠPO 3.b, PLE 

 Torek, 
10.25 – 11.10

  tina.petkovsek8(at)gmail.com

Aleš Požarnik Vavken 

PRO 

Četrtek,
7.30 – 8.15
 

ales.vavken(at)8talcev.si 

Agata Smrekar 

vzgojiteljica 1.b, JUV 

Ponedeljek,
12.05 – 12.50
 

agata.smrekar(at)8talcev.si 

Fani Šega 

SLJ N , MAT N– 5.c 

  

fani.sega(at)8talcev.si 

Bojana Škof 

OPB, GEO 6.r., 8.a., 8.b 

Ponedeljek,
11:15 – 12:00 

bojana.skof(at)8talcev.si 

Ines Tominec 

knjižničarka 

 

 

Zarja Trček 

OPB Laze 

Četrtek,
11.35 – 12.25
 

zarja.trcek(at)8talcev.si 

Katja Trubačev

OPB

Petek,
12.05 – 12.50

katja.trubacev(at)8talcev.si

Špela Voljč 

2. učiteljica v  1. c, OPB, JUV 

Ponedeljek,
11.15 – 12.00
 

spela.voljc(at)8talcev.si 

Katarina Žnidaršič 

OPB, GUM 2.c, NAR 6.d 

Sreda, 
11.15 – 12.00

katarina.znidarsic(at)8talcev.si 

  

Z novim šolskim letom se nam bodo pridružili še novi učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja. 

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI 

  

UČITELJ 

PREDMET 

GOVORILNE URE

ELEKTRONSKI NASLOV 

Florijan Ambrožič 

ŠPO – 6. a, 6. d, 7. c, 7. d, 8. b, ŠZZ 

Torek 11.15 – 12.00 

 florijan.ambrozic(at)8talcev.si 

Daša Birsa 

SLJ – 7. b, SLJ N – 6. b, 6. c in 6. d 
SLJ sk8-5, sk9-3 in sk9-4 

Četrtek, 9.10-9.55 

 dasa.birsa(at)8talcev.si 

Jasna 

Brenčič 

SLJ – 7. d, SLJ N – 6. a 
SLJ sk8-1, sk8-2, sk9-1 in sk9-2 

  

Ponedeljek, 3. šolska ura 

 jasna.brencic(at)8talcev.si 

Judita 

Cempre 

TJA- sk8-1, sk8-2, sk9-1, sk9-4. 

TJA 6.a, 6.b 

TJA N 6.c, 6.d 

Četrtek, 11.15 – 12.00 

 judita.cempre(at)8talcev.si 

Zdenka 

Dežman 

ŠPO – 6.a, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8. c, 9. c;  ŠSP, IŠP, 

Sreda, 10.25-11.10 

 zdenka.dezman(at)8talcev.si 

Anton Dimic 

MAT – 7. c, sk8-1, sk9-1; 

Ponedeljek, 4. š. u. 10.25-.11.10 

 anton.dimic(at)8talcev.si 

Andreja 

Erker 

TJA – 7. a, 7.c, sk9-5 

SLJ 7. c, 7. d; 

TJA N – 7. d. 

SLJ N – 9. d, 

Torek, 

10.25-11.10 

 andreja.erker(at)guest.arnes.si 

Petra Fefer 

GOS – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d 

Ponedeljek, 8.20 – 9.55 

 Petra.fefer(at)guest.arnes.si 

Maja Grbec Švajncer 

ZGO – 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 9.a, 9. b, 9. c, 9. d; 

DKE – 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 

OPK, RET, 

Sreda, 4 šol. ura 

10.25 – 11.10

 Maja.grbec.s(at)8talcev.si 

Marinka 

Istenič 

GUM: 5. a, 5. b, 6R, 7.R, 8.R in 9.R, 

Torek – 9.10 – 955 

 marinka.isteni(at)8talcev.si 

Ingrid Jovanović 

MAT – 6. a, 7. a, 7. b; 

MAT N – 6. b, 6. d; 

UBE, MME, ROM 

Ponedeljek,  

3. šol.uro 

9.10 – 9.55 

 ingrid.jovanovic(at)8talcev.si 

Alenka 

Lepoša Berro 

GEO – 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. c, 8. d,   9. a, 9. b, 9. c, 9. d; 

ŽČZ, RDK 

Sreda, 4. šol. ura 

10.30 – 11.10 

 alenka.leposa-berro(at)8talcev.si 

Boštjan Martinčič 

ŠPO – 6. b, 6. c, 7. a, 7. d, 8. a, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d; 

ŠSP 2, ŠZZ 2, IŠP 1,  

Sreda 3. šolsko uro 

9.10 – 9.55 

 bostjan.martincic(at)8talcev.si 

Eva Močnik 

Laborant, spremljevalka 

/ 

/ 

Urška Molek 

TJA – 7. b, 7. c, sk8-3, sk8-5, sk9-2, sk9-3; 

NI1, NI2, NI3 

Torek 

11.15 – 12.00 

 

 urska.molek(at)8talcev.si 

Miran Nagode 

laborant 

 / 

 / 

Janja Pavlič 

ZGO – 6. c, 6. d, 7. c, 7. d, 8. b, 8. c, 8. d DKE- 8. a, 8. b, 8. c, 8. d; 

FIJ, FIK, FIE 

Petek, 9.10-9.55 

 janja.pavlic(at)8talcev.si 

Antonija 

Peteh 

MAT – 6. d, 7. d, sk8-2, sk9-3, sk9-3 

MAT N – 6. a, 6. c; 

Ponedeljek, 4. šol. uro   

10.25-11.00 

 antonija.peteh(at)8talcev.si 

Martin Pišlar 

FIZ – 8. c, 9. a, 9. b, TIT 8. a in 8. b 

Torek,  
9.10 – 9.55 

 martin.pislar(at)8talcev.si 

Aleš Požarnik Vavken 

SLJ – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d 

Četrtek, 1. šolska ura, 7.30–8.15 

 ales.vavken(at)8talcev.si 

Ida Robek 

NAR – 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 

GOS – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d 

Ponedeljek, 5. šolska ura, 

11:15 – 12:00 

 ida.robek(at)8talcev.si 

Bojana Škof 

GEO – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 8. a, 8. b 

Ponedeljek, 5. šolska ura, 

11:15 – 12:00 

  

bojana.skof(at)8talcev.si 

Sergeja Šorli 

SLJ – sk8-3, sk8-4, sk9-1; 

SLJ N – 7. a, 7. b, 7. c; 

FVZ1, FVZ3 

Torek, 4. šolska ura, 

10:25 – 11.10, 

 kabinet SLJ 

 sergeja.sorli(at)8talcev.si 

Boris Šprajc 

ŠPO – 6. c, 6. d, 7. b, 7. d, 8. a, 8. d,  
9. a, 9. b, 9. d; 

ŠSP, ŠZZ, IŠP 

Ponedeljek, 4. šolska ura, 10:25 – 11:10 

 boris.sprajc(at)guest.arnes.si 

Rok Štemberger 

računalnikar, Mat – 6. c

Sreda, 4. šolska ura, 10:25 – 11:10 

rok.stemberger (at) 8talcev.si

Živa Vengust 

KEM – 8. c, 8. d, 9. a, 9. b; 

BIO – 8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d; 

  

Sreda, 4. šolska ura, 

10:25 – 11:10 

 ziva.vengust(at)8talcev.si 

Jolanda 

Vesel 

MAT N – 7. b, 7. c, 7. d; 

TIT – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d; 

OGU 

Petek, 4. šolska ura, 

10:25 – 11:10 

 jolanda.vesel(at)guest.arnes.si 

Urška Zamar 

TJA – 6. c, 6. d 

TJA – 7. d, sk8-4; 

TJA N –6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c;  

FI2 

Sreda, 3. šolska ura, 

9:10-9:55 

urska.zamar(at)guest.arnes.si 

Elizabeta Žabkar 

MAT – sk8-4, sk8-5; 

MAT N – 7. a, 

TIT – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. c, 8. d; 

OGL 

Četrtek, 2.šolska ura 

8.20-9.05 

 beti.zabkar(at)gmail.com 

Urška 

Župec Mele 

LUM ,LS1, LS2, LS3 

Ponedeljek, 3. šolska ura 

9.10-9.55 

 urska.zupec.mele(at)8talcev.si 

Tanja Župec Dečman 

FIZ – 8. a, 8. b, 8. d, 9. c, 9. d; 

KEM – 8. a, 8. b, 9. c, 9. d; 

POK, KEŽ 

Torek, 5. šolska ura 

11:15 – 12:00 

 tanja.zupec-decman(at)8talcev.si 

Vesna Šošter Neuvirt

MAT – 6. b,   sk8-3, sk9-4, sk9-5 

Torek,
9.10 – 9.55

 vesna.soste(at)8talcev.si

  

  

 
 

  

  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Ime in priimek 

Govorilna ura 

elektronski naslov 

Telefon 

Breznikar Bojana 

po dogovoru 

bojana.breznikar[at]8talcev.si 

041 757 177 ali  
01 7590 053 

Urša Špeh 

po dogovoru 

ursa.speh[at]8talcev.si 

051 249 374 

Erjavec Suzana 

 po dogovoru 

suzana.erjavec[at]8talcev.si 

01 759 00 52 

031 389 761 

  

  

  

  

  

  

  

  

Lukan Nika 

PON 7. šolska ura (12:55-13.40) 

nika.lukan[at]8talcev.si 

/ 

Mihevc Sark Melita 

sreda 

5. šolska ura 

(11.15-12.00)

melita.mihevc-sark1[at]guest.arnes.si 

  

Mikluš Mateja 

četrtek,  

4. šolska ura (10.25-11.10) 

mateja.miklus[at]8talcev.si 

  

Lukan Sedej Rozalija 

četrtek  

2. šolska ura (8. 20 –9. 05) 

rozalija.lukan-sedej[at]8talcev.si 

 01 3209339 

Bevk Katarina 

torek,  

5. šolska ura (11.15-12.00) 

katarina.burnik[at]8talcev.si 

 

Andrejašič Anja 

PETEK 

3. šolska ura 

(9:10-9:55) 

anja.andrejasic[at]8talcev.si 

  

Bine Skodlar Petek, 
2. šolska ura (8.20 – 9.05)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Dostopnost