Govorilne ure 2021/2022

GOVORILNE URE (od 17.00 do 19.00)

1. r.–4. r. 5. r. in  6. r.–9. r. (*DRU) 6. r.–9. r. (**NAR) POŠ Laze
19. 10. 2021
(1. r.)
8. 11. 2021 15. 11. 2021 2. 9. 2021(RS 2. r.–5. r. ob 17.00)
9. 11. 2021 (2., 3., 4. r.) 10. 1. 2022 17. 1. 2022   11. 10. 2021
11. 1. 2022 (1. r.–4. r.) 21. 3. 2022 28. 3. 2022   10. 1. 2022
22. 3. 2022 (1. r.–4. r.) 9. 5. 2022 16. 5. 2022 31. 1. 2022 (RS 2. r.–5. r.)
10. 5. 2022  (1. r.)     28. 3. 2022
17. 5. 2022 (2., 3., 4. r.) *družboslovni predmeti: SLJ, TJA, ZGO, DKE, LUM, GUM, ŠPO in šolske svetovalne delavke **naravoslovni predmeti: MAT, FIZ, KEM, BIO, GEO, TIT, NAR in GOS 9. 5. 2022

GOVORILNE URE

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE     Elektronski naslov
Florjan Ambrožič ŠPO – 6. b, 8. c; ŠSP razrednik 6. b, matična učilnica 24 Torek
11.15 – 12.00
florijan.ambrozic@guest.arnes.si
Ingrid Jovanović MAT – 6. b, UBE, MME, NRA, ROM, MAT NIVO – 6. a, 6. b, 7. d, 8. b, 8. c, 9. b     kabinet MAT Četrtek,
9.10 – 9.55
ingrid.jovanovic@gmail.com
Daša Birsa SLJ – 7. c, 7. d, 8. a; SLJ NIVO – 6. a, 7. a, 7. b, 8. b, 9. a, 9. b, 9. c kabinet SLJ četrtek,
10.25-11.10
dasa.birsa@8talcev.si
Jasna Brenčič SLJ – 7. a, 7. b, 8. b, 9. c; SLJ NIVO – 7. c, 7. d, 8. a, 8. c, 8. d kabinet SLJ četrtek,
11.15 – 12.00  
jasna.brencic@8talcev.si
Judita Cempre TJA – 6. a, 6. b, 7. a, 7. d, 8. c; TJA NIVO – 6. d, 8. a, 8. b, 8. d razredničarka 8. c, matična učilnica 18 ponedeljek, 11.15 – 12.00   judita.cempre@8talcev.si
Karmen Cunder GEO – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d ravnateljica, pisarna torek, 10.25 – 11.10 karmen.cunder@8talcev.si
Zdenka Dežman ŠPO, IŠP, ŠSP razredničarka 7. c, matična učilnica 17
sreda
8.20-9.05  
zdenka.dezman@guest.arnes.si
Anton Dimic MAT – 6. d, 7. a; MME kabinet MAT sreda,
10.25 – 11.10
anton.dimic@8talcev.si
Andreja Erker TJA – 8. a, 9. b;   TJA NIVO – 6. c, 7. a, 7. b, 7. c, 8. c, 9. a; SLJ 8. d, 9. b; SLJ NIVO – 6. d kabinet TJA sreda,
10.25-11.10  
andreja.erker1@guest.arnes.si
Petra Fefer GOS – 5. r. in 6. r. kabinet pri kuhinji
ponedeljek, 8.20 – 9.05 
 petra.fefer@8talcev.si
Maja Grbec Švajncer ZGO – 6. a, 7. r., 8. b, 8. c, 9. a, 9. b; DKE – 7. r. razredničarka 8. b, matična učilnica 30 petek,
9.10 – 9.55  
maja.grbec-svajncer@guest.arnes.si
Marinka Istenič GUM razredničarka 9. b, matična učilnica 28 petek,
10.25 – 11.10   
marinka.istenic@8talcev.si
Rahela Berlec KEM – 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 9. c kabinet KEM-BIO-NAR četrtek,
11.15 – 12.00
berlec.rahela@gmail.com
Klara Kranjc NAR – 6. d   kabinet OPB torek, 11.15-12.00   klara.kranjc@8talcev.si
Alenka Lepoša Berro GEO, ŽČZ, RDO kabinet GEO-ZGO
torek,
9.10-9.55 
alenka.leposa-berro@8talcev.si
Boštjan Martinčič ŠPO, ŠZZ, ŠSP razrednik 7. a, matična učilnica 33 torek,
13.00 – 13.40  
bostjan.martincic@8talcev.si
Urška Molek TJA – 6. c, 7. b, 7. c; TJA NIVO –  6. a, 6. b, 9. b, 9. c; NI1, NI2, NI3 kabinet TJA torek,
11.15-12.00  
urska.molek@8talcev.si
Janja Pavlič ZGO – 6. b, 6. c, 6. d, 8. a, 8. d, 9. c; DKE – 8. r.; FIL – 8. r. in 9.  r. razredničarka 8. d, matična učilnica 23 Petek,
8.20 – 9.05  
janja.pavlic@8talcev.si
Antonija Peteh MAT – 7. b, 8. b, 8. c, 9. a in b; MAT NIVO – 6. d, 8. a, 9. a, 9. c kabinet MAT torek,
11.15-12.00  
antonija.peteh@8talcev.si
Martin Pišlar FIZ 8. r. in 9. r. pisarna pomočnika ravnatelja Ponedeljek 9.10 – 9.55   martin.pislar@8talcev.si
Karin Primožič TJA – 6. d, 8. b, 8. d, 9. a, 9. c; TJA NIVO – 7. d; FI2 in FI3   razredničarka 9. a, matična učilnica 19 ponedeljek, 11.15-12.00   karin.primozic@8talcev.si
Aleš Požarnik Vavken SLJ – 6. a, 6. b, 6. c, 6. d razrednik 6. d, matična učilnica 26 Ponedeljek, 11.15-12.00   ales.vavken@8talcev.si
Ida Robek NAR – 6. a, 6. b, 6. c, 7. c, 7. d; GOS – 6. r.; BIO – 8. a, 8. b razredničarka 8. a, matična učilnica 21 torek,
11.15-12.00  
ida.robek@8talcev.si
Sergeja Šorli SLJ – 8. c, 9. a; SLJ NIVO – 6. b, 6. c; FVZ1 in FVZ2   kabinet SLJ ponedeljek, 9.10 – 9. 55   sergeja.sorli@8talcev.si
Vesna Šošter MAT – 7. c, 7. d, 8. a, 8. d, 9. c; PLE – 7. r.   razredničarka 7. d, matična učilnica 20
Petek,
11. 15 – 12. 00 
 vesna.soster@8talcev.si
Boris Šprajc ŠPO, ŠSP, ŠZZ razrednik 6. a, matična učilnica 34 sreda,
8.20 – 9.05  
boris.sprajc@guest.arnes.si
Živa Vengust NAR – 7. a, 7. b; KEM – 8. c, 8. d; BIO – 8. c, 8. d, 9. r.; ONA in PVK razredničarka 7. b, matična učilnica 22
Sreda,
10:25 – 11:10
 ziva.vengust@8talcev.si
Jolanda Vesel MAT NIVO – 7. c; TIT – 6., 7. in 8. r.; OGU – 8. r.; OGK – 9. r.; NTE kabinet TIT sreda,
9.05 – 9.55  
jolanda.vesel@guest.arnes.si
Elizabeta Žabkar MAT – 6. c; TIT – 6., 7. in 8. r.; OGL in NTE razredničarka 6. c, matična učilnica 16
sreda,
9.10-9.55  
 elizabeta.zabkar@8talcev.si
Urška Župec Mele LUM, LS 1, LS 2, LS 3 razredničarka 9. c, matična učilnica 13 Ponedeljek, 10.25 – 11.10   urska.zupec.mele@8talcev.si

UČITELJI RAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI

RAZRED RAZREDNIK MATIČNA UČ. GOVORILNE URE   ELEKTRONSKI NASLOV
1. a Danijela Flerin Martinčič 1 kabinet 1. r.
ponedeljek, 12.05 – 12.50
danijela.flerin@8talcev.si
1. b Katja Jug 2 kabinet 1. r.
torek,
12.05 – 12.50
katja.jug@guest.arnes.si
1. c Maruša Tekavčič 3 kabinet 1. r.
torek,
12.05-12.50
marusa.tekavcic@8talcev.si
2. a Eva Božič 5 kabinet 2. r.
petek,
11.15 – 12.00
eva.bozic@8talcev.si
2. b Špela Tomažinčič 6 kabinet 2. r.
Ponedeljek, 9.10 – 9.55
spela.tomazincic@8talcev.si
2. c Maja Stare Mihelič 4 kabinet 2. r.
četrtek, 9.10 – 9.55
maja.stare.mihelic@8talcev.si
2. d Polona Kogej 8 kabinet 2. r.
sreda,
12.05 – 12.50
polonca.kogej@8talcev.si
3. a Bojana Pivk Križnar 9 kabinet 3. r.
sreda, 09.10 – 09.55
 pivkbojana@gmail.com
3. b Julija Bešvir 12 kabinet 3. r.
petek, 11.15.- 12.00
bjulija@siol.net
3. c Marija Urbas 7 kabinet 3. r.
četrtek, 10.25-11.10
marija.urbas@8talcev.si
4. a Simona Kavčič 14 kabinet 4. r.
sreda,
9.10 – 9.55
simona.kavcic@guest.arnes.si
4. b Margarita Jereb 15 kabinet 4. r.
ponedeljek, 10.25 – 11.10
margarita.jereb@guest.arnes.si
4. c Martina Leskovec 11 kabinet 4. r.
sreda,
10.25 – 11.10
martina.leskovec@8talcev.si
4. d Karmen Osredkar 10 kabinet 4. r.
sreda
9.10 – 9.55
karmen.osredkar@guest.arnes.si
5. a Nataša Resnik 27 kabinet 5. r.
četrtek, 10.25-11.10
natasa.resnik@8talcev.si
5. b Anita Garafolj 29 kabinet 5. r.
ponedeljek,
9.10 – 9.55
 anita.garafolj@guest.arnes.si
5. c Roman Meden 25 kabinet 5. r.
četrtek
10.25 – 11.10
roman.meden@guest.arnes.si
2., 3. r. POŠ Laze Iris Cepič   POŠ Laze
Četrtek,
8.00 – 8.45
iris.cepic@guest.arnes.si
sola.laze@gmail.com
4., 5. r. POŠ Laze Mitja Ajdič   POŠ Laze
Sreda,
11.40 – 12.25
mitja.ajdic@guest.arnes.si

OSTALI UČITELJI/VZGOJITELJI NA RAZREDNI STOPNJI

UČITELJ PREDMET GOVORILNE URE      (Vpiši dan in uro.)  ELEKTRONSKI NASLOV  
Florijan Ambrožič ŠPO – 4. a, 4. d, 5. b, 5. c; NŠP kabinet ŠPO
Torek,
11.15 – 12.00
florijan.ambrozic@guest.arnes.si  
Tjaša Antloga OPB, JUV kabinet OPB
Torek,
11.15 – 12.00
tjasa.antloga@8talcev.si   
Ingrid Jovanović NRA kabinet MAT
Četrtek,
9.10 – 9.55
 ingrid.jovanovic@gmail.com  
Anja Cempre vzgojiteljica 1. b, ; JUV, OPB kabinet 1.r
Ponedeljek 11.15 – 12.00
cempre.anja@8talcev.si  
Petra Fefer GOS – 5. r. kabinet pri kuhinji
ponedeljek, 8.20 – 9.05
 petra.fefer@8talcev.si  
Metka Intihar TJA Laze, TJA – 5. r., OPB kabinet OPB
torek,
12.55 – 13.40
 metka.intihar@8talcev.si  
Marinka Istenič GUM – 5. r. kabinet GUM
petek,
10.25 – 11.10
 marinka.istenic@8talcev.si  
Simona Kavčič NUM – 4., 5. r. kabinet 4. r.
sreda,
9.10 – 9.55
 simona.kavcic@guest.arnes.si  
Klara Kranjc OPB kabinet OPB
torek,
11.15-12.00
klara.kranjc@8talcev.si  
Laura Menard JUV, OPB, OPZ kabinet OPB
torek,
11.20-12.00
 laura.menard@8talcev.si  
Eva Nagode TJA – 4. r., MAT N –5. r, OPB kabinet TJA
Torek,
9.10 – 9.55
 nagode.eva@8talcev.si  
Simona Nagode vzgojiteljica 1. a, b;  OPB kabinet 1. r.
torek,
12.05 – 12.50
 nagode.simona@8talcev.si  
Tina Petkovšek JUV, OPB, ŠPO – 3. b kabinet OPB
Torek
11.15-12.00
 tina.petkovsek@8talcev.si  
Aleš Požarnik Vavken PRO kabinet SLJ
Ponedeljek, 11.15-12.00
 ales.vavken@8talcev.si  
Neža Rudolf OPB Kabinet OPB
petek,
11.15-12.00
nezka.rudolf@gmail.com  
Agata Smrekar vzgojiteljica 1. c, 1. d; JUV kabinet 1. r.
Torek,
12.30 – 13.15
 agata.smrekar@8talcev.si  
Fani Šega SLJ N – 5. r. pisarna pomočnikov ravnateljice  fani.sega@8talcev.si  
Tina Šprajc OPB

Kabinet OPB
Torek,
11.15 – 12.00

tina.sprajc@8talcev.si  
Bojana Škof OPB, JUV kabinet OPB
torek,
11.15-12.00
bojana.skof@8talcev.si  
Martina Švelc OPB kabinet OPB
torek,
11.15 – 12.00
martina.svelc@8talcev.si  
Zarja Trček OPB kabinet OPB
Ponedeljek, 10.50 – 11.35
 zarja.trcek@guest.arnes.si  
Špela Voljč OPB kabinet OPB
torek,
11.15 – 12.00
 spela.voljc@8talcev.si  
Anja Vuga OPB kabinet OPB
Torek,
11.20 – 12.05
anja.vuga@8talcev.si  
Elizabeta Žabkar NTE kabinet TIT
sreda
9.10-9.55
 elizabeta.zabkar@8talcev.si  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Ime in priimek Govorilna ura elektronski naslov
Breznikar Bojana po dogovoru bojana.breznikar@8talcev.si
Burnik Katarina ponedeljek,
12.05 – 12.50
katarina.burnik@8talcev.si
Erjavec Suzana ponedeljek,
12.55 – 13.40
suzana.erjavec@8talcev.si
Godeša Elizabeta ponedeljek,
9.10 – 9.55
beta.godesa@8talcev.si
Mia Moravec ponedeljek,
10.25 – 11.10
mia.moravec@8talcev.si
Lukan Nika ponedeljek,
12.55- 13.40
nika.lukan@8talcev.si
Mihevc Sark Melita ponedeljek,
12.55-13.40
melita.mihevc-sark1@guest.arnes.si
Mikluš Mateja petek,
11.15 – 12.00
mateja.miklus@guest.arnes.si
Vipavc Jerica ponedeljek,
12.05-12.50
jerica.vipavc@8talcev.si
Lukan Sedej Rozalija ponedeljek,
9.05 – 9.55
rozalija.lukan-sedej@8talcev.si