Interesne dejavnosti 2023/24

INTERESNE DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE V ŠOL. LETU 2023/24

  DEJAVNOST MENTOR ZA UČENCE KDAJ KJE
 1.  
Igre z žogo 1.r Tjaša Antloga 1. r. ČET 15.00 – 15.45 ŠOL. TEL.
 1.  
Gibalna abeceda 1.r. Tina Petkovšek 1.r. SRE 14.30 – 15.15 ŠOL. TEL.
 1.  
Plesne urice Nina Rožmanec Gantar 1.r. TOR 13.00 – 14.00 ŠOL. TEL
 1.  
Pravljični krožek 1.r Maruša Tekavčič 1.r. ČET 13.00 – 13.45 UČ. 5
 1.  
Likovni krožek Eva Gombač 1.r PON 13.00 – 14.00 UČ 5
 1.  
Pevska pripravljalnica Neža Rudolf 1.r. ČET 13.00 – 14.00 UČ 28
 1.  
Matematične igrarije 2.r Danijela Flerin Martinčič 2.r. PET 7.30 – 8.15 UČ. 7
 1.  
Otroški pevski zbor 2. r Neža Rudolf  2. r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 28
 1.  
 Twirling gibalne urice 2., 3.r Sara Pečkaj 2., 3.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Gibalna abeceda 2., 3.r. Tina Petkovšek 2., 3.r. PON 14.30 –  15.15 ŠOL. TEL.
 1.  
Igre z žogo 2., 3.r. Tina Petkovšek 2., 3.r TOR 14.30 -15.15 ŠOL. TEL
 1.  
Cici vesela šola Anja Cempre 2., 3.r. ČET 13.45 – 14.30 UČ 7
 1.  
Otroški pevski zbor 3. – 5.r.  Neža Rudolf 3..r. PON 14.00 – 15.15 UČ 28
 1.  
Recitatorski krožek 3.r Melita M. Sark 3.r. PO DOGOVORU KAB. DSP
 1.  
Eko krožek Maruša Tekavčič  3.r. PO DOGOVORU UČ. 5
 1.  
Košarka 3.r. Uroš Trdan 3.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Rokomet dečki 3.r. Nedeljko Ribić 3.r. SRE 15.15 –  16.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Odbojka 3.r. Boštjan Martinčič 3.r. PET 14.00 – 15.00 ŠOL. TEL
 1.  
Šivanje Renata Černe 3.r. PON, SRE 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Dramsko – lutkovni krožek 3.r. Simona Kavčič 3.r. TOR 14.00 – 15.00  
 1.  
Učenje/igra šaha Martina Brejc 1.-3. r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 33

 

  DEJAVNOST MENTOR ZA UČENCE KDAJ KJE
 1.  
Med dvema ognjema Zdenka Dežman 4.r. SRE 13.45 – 14.30 ŠP. DVOR.
 1.  
Košarka 4.r. Uroš Trdan 4.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Odbojka 4.r. Boštjan Martinčič 4.r. PET 14.00 – 15.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Twirling gibalne urice 4.r Sara Pečkaj 4.r ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Prometna vzgoja 1 Martina Leskovec 4.a TOR 6. ŠOL. URA UČ. 14
 1.  
Prometna vzgoja 2 Neža Rudolf 4.b 2. POLL. UČ. 15
 1.  
Prometna vzgoja 3 Magi Jereb 4.c 2. POLL. UČ 34
 1.  
Prometna vzgoja 4 Karmen Osredkar 4.d 2. POLL. UČ 19
 1.  
Eko šola Anita Garafolj 4., 5.r. PO DOG.  
 1.  
Otroški pevski zbor 3.- 5.r Neža Rudolf 4., 5.r PON 14.00 – 15.15 UČ 28
 1.  
Tenis 4.r. Boštjan Martinčič 4., 5.r SRE 13.45 – 14.30 ŠOL. TEL.
 1.  
Rokomet dečki 4., 5.r. Nedeljko Ribić 4., 5. r. SRE, 15.15 – 16.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Dramsko – lutkovni krožek 4., 5.r Simona Kavčič 4., 5.r. TOR, 14.00 – 15.00  
 1.  

 

Prostovoljstvo 6. r

Tina Petkovšek, Karmen  Osredkar 5., 6.r. PO DOG.  
 1.  
Korejščina Špela Korošec 5., 6.r. PO DOGOVORU  
 1.  
Modelarski krožek, začetni  5., 6.r Aljoša Rupnik 5., 6.r. SRE 16.30 PROSTOR MODELARSKEGA KLUBA
 1.  
Modelarski krožek, nadaljevalni 5., 6.r. Aljoša Rupnik 5., 6.r. SRE 18.30 PROSTOR MODELARSKEGA KLUBA
 1.  
Košarka 5., 6.r. Uroš Trdan 5., 6.r. PET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Atletika ŠD Tek je lek 5., 6.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Mediacija Margarita Jereb  4. – 6.r. PET 7.30 – 8.15 UČ 34
 1.  
Vezenje Martina Leskovec 4. – 6.r ČET, 7.30 – 8.20 UČ 14
 1.  
Recitatorski krožek 4., 5., 6.r Melita Mihevc Sark 4. – 6.r. PO DOG. KABINET DSP
 1.  
Vesela šola  4., 5., 6.r Metka Intihar 4. – 6.r. PON  12.55 – 13.40 PO DOGOVORU
 1.  
Klekljarski krožek Vera Nagode 4. – 6.r. SRE 14.30  
 1.  
Rokomet  deklice 4., 5., 6.r. Michelle Železnik 4. – 6.r. PET 15.00 – 16.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Planinski krožek Mitja Ajdič 4. – 6.r. PO DOG. PO DOGOVORU
 1.  
Kvačkanje 4. – 6.r. Ingrid Jovanović 4. – 6.r. PO DOG.  
 1.  
Knjižničarski krožek 4. – 6.r. Ines Tominec 4. – 6.r. PO DOG.  
 1.  
Učenje/igra šaha Martina Brejc 4. – 6.r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Lokostrelci Anda Ovsec 4. – 6.r. PON 15.15 – 16.15 ŠOL. TEL.
 1.  
Šivanje Renata Černe 4. – 6.r. PON, SRE 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Otroški parlament Janja Pavlič 4. – 6. r. PO DOGOVORU UČ 30
 1.  
Mladinski pevski zbor   Neža Rudolf 6. r. ČET 14.00 – 15.15 UČ 28
 1.  
Zgodovinski krožek 6.r Janja Pavlič 6.r. PO DOGOVORU UČ 30
 1.  
Tolkala 6.r. Boris Šprajc 6.r PON 13.45 – 15.00 PO DOG.
 1.  
Nogomet Boris Šprajc 6.r. TOR 7.30 -8.15 ŠP. DVOR.
 1.  
Biološki krožek Ida Robek 6.r. PO DOGOVORU  
 1.  
2P (povem-poslušam) Urša Špeha 6.r. SRE 13.45  
 1.  
Razvedrilna  matematika 6.r Elizabeta Žabkar 6.r. PO DOG.  
 1.  
Rokomet dečki  6.r. Nedeljko Ribić  6.r. SRE 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Dramski krožek 6.r. Simona Nagode  6.r. PO DOG.  
 1.  
Bralni klub Ines Tominec 6.r. PO DOGOVORU  

 

  DEJAVNOST MENTOR ZA UČENCE KDAJ KJE
 1.  
Nogomet Boris Šprajc 7. r. TOR, 7. 30 – 8.15 ŠP. DVOR.
 1.  
Korejščina Špela Korošec 7.r. PO DOG.  
 1.  
Recitatorski krožek 7., 8., 9.r Melita Mihevc Sark 7. – 9.r. PO DOG. KAB DSP
 1.  
2P (povem-poslušam) Urša Špeh 7., 8.r. SRE 13.45  
 1.  
Male sive celice Anton Dimic, Nina Rožmanec Gantar 7. –  9.r PO DOG.  
 1.  
Kvačkanje 7. – 9.r. Ingrid Jovanović 7. – 9.r PO DOG.  
 1.  
Vesela Šola 7., 8., 9.r Anja Cempre 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Klekljanje Petra Fefer 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Razvedrilna matematika 7., 8., 9.r Elizabeta Žabkar 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Dramski krožek 7. – 9.r. Simona Nagode 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Tolkala 7., 8., 9.r. Boris Šprajc 7. – 9.r. PON 13.45 – 15.00 PO DOG.
 1.  
Rokomet deklice 7. – 9.r. Michelle Železnik 7. – 9.r. SRE, 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Rokomet dečki 7. – 9.r. Nedeljko Ribić 7. – 9.r. SRE, 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Prostovoljstvo 7., 8., 9.r. Tina Petkovšek, Daša Birsa 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Modelarski krožek, začetni, 7., 8., 9.r. Aljoša Rupnik 7. – 9.r. SRE, 16. 30 PROSTOR MODELARSKEGA KLUBA
 1.  
Modelarski krožek, nadaljevalni 7., 8., 9.r. Aljoša Rupnik 7. – 9. r. SRE 18.30 PROSTOR MODELARSKEGA KLUBA
 1.  
Otroški parlament   Janja Pavlič 7. – 9. r. PO DOG. UČ 30
 1.  
Knjižničarski krožek 7., 8., 9. Ines Tominec 7. – 9 .r. PO DOG.  
 1.  
Bralni klub Ines Tominec 7. – 9. r. PO DOG.  
 1.  
Bolničarji Marinka Istenič 7.-  9.r. SRE, 13.45 UČ. 28
 1.  
Učenje/igra šaha Martina Brejc 7. – 9.r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Šivanje Renata Černe 7. – 9.r. PON, SRE 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Planinski krožek Mitja Ajdič 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Atletika 7., 8.,  9.r. ŠD Tek je lek 7. – 9. r. ČET 14.00 – 15.00 ŠOL. TEL.

 

 
 
 
Dostopnost