Zgodovina 8.r 23.-27. marec

nedelja, 22. 03. 2020 | 8. razred

ZGODOVINA 8. razred:

Učenci naj mi do konca tedna slikajo zapise v zvezku, ki so jih naredili in mi pošljejo na mail:

maja.grbec-svajncer@guest.arnes.si

 

KMEČKI UPORI V SLOVENSKIH DEŽELAH  učbenik, str. 75

Proti koncu srednjega veka so bili za slovenske kmete težki časi. Tudi drugod po Evropi so bili kmetje v zelo slabem položaju. V naše dežele so pogosto vdirali Turki in ropali ter uničevali. Fevdalni gospodje so zahtevali od kmeta 1/3 pridelka, kmetje so morali dajati cerkvi 1/10 pridelka in obvezno so morali opravljati TLAKO (delo na fevdalčevi zemlji). Zaradi vpadov Turkov so bili še bolj obremenjeni.

Nariši zemljevid Slovenije in na njem označi kje na slovenskem so bili razširjeni posamezni kmečki upori.

Opiši posamezne kmečke upore:

KOROŠKI KMEČKI UPOR 1478

-VSESLOVENSKI KMEČKI UPOR 1515

-HRVAŠKO-SLOVENSKI KMEČKI UPOR 1573 str. 77

-DRUGI VSESLOVENSKI KMEČKI UPOR 1635

-TOLMINSKI KMEČKI UPOR 1713

Zakaj so bili kmečki upori večinoma neuspešni?  Str. 78

Katere težave so še pestile prebivalce slovenskih dežel? Str. 78

Kaj pomenijo pojmi: URBAR, MITNINA, EPIDEMIJA

Ti je izraz epidemija poznan? Te danes na kaj spominja izraz epidemija?

Reši vaje v delovnem zvezku str. 34-35, ki se nanašajo na kmečke upore.

Dostopnost