ZGO, 7.c, 23. 3. 2020

nedelja, 22. 03. 2020 | 7. razred

Naslednje ure pouka bodo nekoliko drugačne. Nič hudega, kar lotimo se dela! Za kakršna koli vprašanja (ali lepe pozdrave) sem vam na voljo na e-naslovu janja.pavlic@8talcev.si.

1. Preberi snov v učbeniku na str. 73 – 75. Seznanil se boš z novo silo, ki je za Grki obvladala velik del starega sveta – Rimljani. Pozorno preberi besedilo in razmisli o prebranem. Ne pozabi na besedilo ob strani in pod slikovnim materialom.

2. S pomočjo prebranega v učbeniku reši naloge v delovnem zvezku: 24, 25, 26 in 27 na str. 32 in 33.

3. Da zvezek ne bo ostal prazen in bo učenje lažje:

  • Napiši velik naslov novega učnega sklopa: RIMSKA DRŽAVA
  • Napiši podnaslov: MESTO RIM POSTANE DRŽAVA
  • Prepiši besedilo v modrem okvirčku (učbenik, str. 75)
  • Če te zadnje naloge ne boš naredil, nič hudega. Je pa zelo zaželjena. Namesto nje lahko narediš alternativno nalogo: odnesi smeti!

Lep teden ti želim.

Janja

Dostopnost