TJA 8-1 in 8-2 23-27marec

nedelja, 22. 03. 2020 | 8. razred

Dragi učenci!

Danes začenjamo s poukom angleščine na daljavo – potrudili se bova, da bodo naloge, čim bolj jasne, in podali dodatno razlago, kjer jo potrebujete. Pričakujeva, da se boste nalog lotili resno, in jih seveda tudi pošiljali v pregled, kadar bova to. zahtevali (kar preko e-poštnih naslovov vaših staršev ali vaših lastnih naslovov). Kjer bo treba kakšno stvar prepisati oz. zapisati v zvezek, vam bova to zraven napisali.

Prosim, če se vsi registrirate na portal www.iRokus.si. kjer boste lahko brezplačno poslušali  vse zvočne posnetke, ki jih imate v učbeniku in delovnem zvezku.

Postopek prijave/registracije:

Na portalu iRokus.si kliknite na gumb Prijava.

  1. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.
  2. Gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva ( dodaš Messages 3  učbenik in delovni zvezek).
  3. Če imate več otrok, morate za vsakega otroka ustvariti lastni uporabniški račun, da bo lahko vsak dostopal do gradiv za svoj razred.

Pozor! Zaradi preobremenjenosti spletnega portala, se lahko zgodi, da vam kdaj ne bo delala povezava. V tem primeru boste morali poskusiti pozneje.

Nekaj novega, neznanega je pred vsemi nami. Verjetno vas skrbi, kako bo. Verjemite, tudi nas učitelje, a s sodelovanjem in dobro voljo nam bo uspelo.

Za kakršna koli vprašanja sva vam na voljo preko e-naslova mozetic.katarina@guest.arnes.si.

andreja.erker1@guest.arnes.si.

Ostanite zdravi.

Prijazen pozdrav,

Andreja Erker in Katarina Mozetič– učiteljici angleškega jezika

 

  1. Ura

Učbenik str- 67

2.The First conditional.

Preberi  razlago, poveži  povedi  in odgovori na vprašanja.

V zvezek zapiši »check what you can »  (6 povedi)

 

3.Will, might and probably. Reši nalogo, potem

v zvezek zapiši nalogi   »check what you can« 3.1 in 3.2

Prepričana sem, da ti to ni bilo pretežko. Za danes je dovolj.

 

  1. Ura

 

Najprej preglej naloge od včeraj s strani  67/2

 

1 a 2 b

 

Answers

1 present simple

2 the future with will

 

In first  conditional sentences, we use the present simple,in the if-clause then  will,or  won’t+verb

 

Check what you can:

2 If I’m late, will you wait for me?

3 If you wear your boots, your feet won’t get wet.

4 If I do my homework now, I’ll be able to go out

later.

5 If my brother doesn’t get a ticket, he won’t be

able to go to the match.

6 If you don’t put salt in the soup, it won’t be nice.

 

Answers pg-67/3

 

1 Tom  2 Jack 3 Dave 4 James 5 Pete  6 Mark

3.1

2 I might discover the secrets of the universe.

3 I might not pass / I might fail my exams.

4 My dreams might not come true.5 I might not be successful.

 

3.2

2 I probably won’t buy anything.

3 England probably won’t beat Brazil tonight.

4 But it’ll probably be an exciting match.

5 I probably won’t go out this evening.

6 I’ll probably stay at home.

Bodite pozorni na položaj besede probably v povedi.

Razmisli, katera beseda je pravilna:

Probably stoji  pred/ za  will in za / pred  won’t .

 

Ponovitev besedišča

Učbenik str. 68

 

Preglej besede  na tej strani.

Prepiši tiste, ki jih še ne poznaš skupaj s prevodom v zvezek.

Napiši povedi z danimi besedami:

headband

to  admire

a performance

successful

well-paid

tablecloth

traffic jam

Če ti je težko pisati lastne povedi, poišči besede v besedilih in prepiši poved iz besedila.

To je vse za danes.

 

  1. Ura

Zelo kmalu se bomo lotili novega časa, ki se imenuje The Present Perfect.

Da bi obvladali ta čas se bo treba naučiti še tretji stolpec nepravilnih glagolov iz seznama v učbeniku str. 127.

 

Dobro si oglej  te  glagole:

Nekateri glagoli imajo vse tri oblike enake. Torej  imajo obliko:

A                A                 A

cut             cut               cut

 

Takšen je tudi glagol read vendar pazi!

Prva oblika se izgovarja drugače kot druga in tretja.

read           read  ( izgovarja se kot red)   read

 

Nekateri imajo zadnji dve obliki enaki :

A                B                  B

bring          brought        brought

 

Nekateri imajo tri različne oblike:

A                 B                  C

write          wrote             written

 

 

Obstaja pa tudi kombinacija

A                 B                    A

Ali veš kateri glagol je takšen?

 

Naloga:

 

  1. Z barvicami ali barvnimi markerji si označi glagole po različnih skupinah,
  2. Po skupinah jih  prepiši v zvezek.
  3. Preko interneta preveri izgovarjavo tretje oblike glagolov.

 

 

To bi bilo vse za ta teden.

Have a nice weekend.

 

Dostopnost