Spremembe cen kosil in popoldanskih obrokov

torek, 22. 02. 2022 | Obvestila

Spoštovani starši, skrbniki,

Obveščam vas, da smo  1. 3. 2022 s soglasjem Sveta šole dvignili cene kosil in popoldanskih obrokov.

Dvig cen ni nekaj, česar si želimo, vendar so kosila in popoldanske malice nadstandard, kar pomeni, da se mora kuhinja financirat iz teh prihodkov. V zadnjem času so se dvignile vse cene prehrambnih artiklov, energentov, povečali so se stroški dela. Prav tako s 1. 3. začenjamo novo obdobje 4.letnega javnega naročila, kjer je razlika med prejšnjim razpisom in letošnjim vsaj 30%.

Nove cene kosil so od 1. 3. 2022 naslednje:

(cene so brez DDV)

KOSILA 1. – 2. razred 2,40 €
KOSILA 3. – 5. razred 2,90 €
KOSILA 6. – 9. razred 3,20 €

KOSILO Z DODATNIMI ZAHTEVAMI

1. – 2. razred

2,60 €

KOSILO Z DODATNIMI ZAHTEVAMI

3 – 5. razred

3,20 €

KOSILO Z DODATNIMI ZAHTEVAMI

6. – 9. razred

3,40 €
POPOLDANSKA MALICA 0,60 €

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

Karmen Cunder

Ravnateljica

Dostopnost