SPOROČILO ZA STARŠE

nedelja, 14. 11. 2021 | Obvestila

Spoštovani starši, skrbniki,

Jasno je že, da se v sredo, 17. 11. 2021  začenja samotestiranje za učence cele šole. Ob tem bi vam želela posredovati nekaj informacij:

  • Soglasje/nesoglasje za samotestiranje prejmejo učenci v ponedeljek v šoli. Lahko ga tudi sami natisnete (tukaj).
  • Na soglasju označite tudi, če je otrok prebolel ali cepljen, ker potem samotestiranja ne potrebuje.
  • Izpolnjeno soglasje vrnete v šolo v torek, 16. 11. 2021. Oddate ga razredniku.
  • Samotestiranje se bo prvič izvajalo v sredo, 17. 11. 2021. Teste za samotestiranje prinesejo učenci s seboj in jih pustijo v matični učilnici.
  • Starši učencev 1. in 2. razreda, ki menite, da učenec še ni dovolj spreten, da postopek izvede sam, imate možnost, da otroka samotestirate na hodniku šole ob prihodu v šolo (mizica pri oknu). Tester podpišete in oddate razredničarki, ostale odpadke od testiranja pa odvržete v za to namenjeno vrečko za smeti v učilnici. Ob tem ne pozabite, da morate v primeru, da ste več, kakor 15 minut v šoli, izpolnjevati pogoj PCT.

V primeru, da se s samotestiranjem ne strinjate in tega ne dovolite (enako velja za nošenje mask v razredu), učenca ne pripeljite v šolo. Učenci se bodo izobraževali v domačem okolju. V skladu s kadrovskimi in tehničnimi zmožnostmi, ob upoštevanju pravic strokovnih delavcev,  jim bo nudena podpora.

V primeru, da oddelek v tem času piše pisno preverjanje/ocenjevanje znanja, se učenec ne more pridružiti, prav tako mu učitelj ne bo pripravil posebnega testa znanja. Ocenjen bo, ko se ponovno vrne v šolo.

Pred začetkom samotestiranja v šoli predlagamo, da doma z otrokom preverite celoten postopek. V pomoč vam je lahko ogled videoposnetka, ki ga je objavil NIJZ https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU

Spoštovani starši, verjamemo, da so določeni ukrepi vlade za nekatere stresni, vendar šole ne smemo reagirat drugače, kot nam je naročeno. Resnično si želimo miru v šoli in prisotnosti večine učencev. Težko bomo učencem, ki bi se morebiti šolali na daljavo, zagotovili enakovreden pouk kot tistim, ki se šolajo v razredu, saj je to tehnično neizvedljivo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

KARMEN CUNDER, ravnateljica

Dostopnost