Slovenšćina, 8.1; 1. 4. – 3. 4. 2020

torek, 31. 03. 2020 | 8. razred

Dober dan, učenke in učenci!

V zadnjih urah ste se ob branju Mačkovih očetov poučili o realistični pripovedi, sliki, podobi, obrazu, značajevki. Ustvarili ste miselni vzorec z življenjepisnimi podatki o realističnem pisatelju Janku Kersniku. Odgovorili ste na vprašanja o razumevanju besedila.

Pričakujem, da je kdo v razredu napisal realistično pripoved o življenju sodobnega slovenskega kmeta. Pošljite mi vaše zapise na moj že objavljeni elektronski naslov do konca tega tedna. Ne pozabite na svoj podpis.

Preberi navodila za delo tega tedna.

Berilo Novi svet iz besed 8, str. 56 – 59:   Tone Partljič, » Moj ata, socialistični kulak«

 Prejšnji teden si bral, kako so nekdaj živeli nekateri slovenski kmetje. Danes boš izvedel, kako je bilo kmalu po koncu druge svetovne vojne, ko so se domov po dolgih letih in mesecih vračali udeleženci vojne z raznih bojišč. Naš štajerski junak je bil narodno zaveden in je iz nemške vojske prebegnil k Rusom. Kaj ga čaka doma, vse to boš izvedel v satiri Moj ata, socialistični kulak.

 Da boš dramsko besedilo v  berilu lažje razumel, si preberi spodnjo razlago besede socializem. Potem se v Stvarnih pojasnilih pouči o pomenu poudarjenih besed. Preberi Dejavnosti pred branjem. A ker niste v razredu s sošolci, povabite starše, naj bodo vaši sogovorniki. Redkokdaj se pokaže taka priložnost; upam, da bodo starši imeli kljub morebitnim drugim obveznostim nekaj minut časa izmenjati misli z vami.

 

Razlaga besede po SSKJ

socialízem -zma m (ī)

  1. 1. gospodarsko-družbena ureditev, v kateri so proizvajalna sredstva v družbeni lasti: socializem nastaja, se razvija; jugoslovanski, sovjetski socializem; socializem in komunizem / samoupravni socializem; publ. države realnega socializma Sovjetska zveza in vzhodnoevropske socialistične države
    // živeti v socializmu

2. nazor, katerega cilj je uveljavitev ekonomskih, političnih in kulturnih pravic delavcev: pristaši socializma; razširjanje socializma
♦ polit. državni socializem socialistična družbena ureditev, v kateri država vodi in usmerja gospodarsko in drugo družbeno dogajanje; krščanski socializem nazor, ki utemeljuje socializem s krščansko

Preberi besedilo Toneta Partljiča, » Moj ata, socialistični kulak«.

 

Po branju.

Na spodnji spletni povezavi si oglej odlomek iz filmske upodobitve Partljičevega dela; prebrani odlomek je sestavni del tega posnetka.

 https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB8&pages=58-59

 Po ogledu.

Preberi, kar še nisi na straneh 56 – 59.

V literarno mapo zapiši odgovore na vprašanja in razlago pojma satira.

Kdor želi vedeti več, naj se pouči o podatkih o nastopajočih v filmu na spletu.

 Naj vam bo delo prijetno in zanimivo.

 Lepo se imejte do prihodnjič.

Milena Herblan Gostiša

Dostopnost