SLJ 7.a 30.3. – 3.4

nedelja, 29. 03. 2020 | 7. razred

SLOVENŠČINA – 7. a (30. 3 – 3. 4.)
Pozdravljeni, učenci 7. a. Lotimo se dela.
Umetnostna besedila
V berilu, na strani 144, preberite besedilo Josipa Jurčiča, Kozlovska sodba v Višnji Gori.
Na spletu poiščete posnetek istoimenske radijske igre in jo večkrat poslušajte. Nato zapišite kratko obnovo: kako se zgodba začne, kaj se dogaja, kje, kdo nastopa, kako se dogodek razplete …
Na ta način boste preverili svoje slušno razumevanje in krepili svoje pisno izraženje. Obnovo zapišite na poseben list in ga shranite v literarni mapi – ko se zopet vidimo, mi ga boste oddali v pregled.
Nato odgovorite na vprašanja “Dejavnosti po branju”, na strni 47 in odgovore  zapišite na list, ki ga shranite  v literarno mapo. Izpišite vse omenjene Višnjegorčane in razmislite o njihovih priimkih.
 Ali je zgodba aktualna tudi danes? Poznaš stalno besedno zvezo/frazem, da se ljudje prepiramo “za prazen nič”?
Če imaš kakšno zamisel, prigodo, zgodbo ipd. o tej temi, jo zapiši in mi jo pošlji na moj e-naslov.
Izziv tedna: Poznam in uporabim
Letos smo spoznali različne zvrsti umetnostnih besedil: več vrst  pripovedk, bajke, basni, od lani poznate tudi pravljico. Katero zvrst besedila bi izbrali, če bi morali napisati zgodbo o koronavirusu? Pustite svoji domišljiji prosto pot, izmislite si zgodbo in nastala bo morda pravljica s srečnim koncem, basen s poučnim naukom, razlagalna pripovedaka … Možnosti je neomejeno! Ko vam uspe kaj napisati, mi pošljite  na moj e-naslov. Z veseljem bom prebirala vaše prispevke, morda jih naslednje leto objavimo v šolskem glasilu.
Neumetnostna besedila in jezik
V tem tednu boste samostojno reševali naloge v 1. delu delovnega zvezka “Vaja dela mojstra” na straneh od 110 do 115. Gre za ponavljanje in utrjevanje znanja pravopisa in  besedoslovja. Svoje rešitve prav tako preverite in doplnite na že znani povezavi.
Želim vam uspešno in zabavno delo. Ostanite zdravi.
Sergeja Šorli
Dostopnost