SLJ 6.abc 30.3. – 3.4.

nedelja, 29. 03. 2020 | 6. razred

SLOVENŠČINA – 6. abc

Pozdravljeni, učenci,

v tem tednu boste brali dva odlomka iz berila. Da si boste dejavnosti lažje razporedili, so navodila razporejena za vsako uro posebej. Naknadno bodo objavljene tudi rešitve posameznih dejavnosti.

 

Slavko Pregl: Geniji v kratkih hlačah

1. ura

V berilu preberi odlomek iz knjige Slavka Pregla Geniji v kratkih hlačah (str. 112). Preberi tudi razlago besed ob odlomku. Nato na bel list napiši ime in priimek pisatelja in naslov besedila. Odgovori na vprašanja pod razdelkom Pripoved je tudi tvoja (odgovori na prve štiri sklope vprašanj, vprašanja so navedena tudi spodaj). Ko prebereš vprašanje, poišči odgovor v besedilu. V četrtek pa si lahko prebereš pravilne odgovore, ki bodo objavljeni na spletni strani in v spletni učilnici.

Pripoved je tudi tvoja

  • S katerim namenom so se fantje in dekleta zbrali pri Veseli kremšniti? Kaj meniš, zakaj prav v neuglednem lokalu, kamor so jim domači in učitelji prepovedali zahajati?
  • Kako sta se najmlajša Pipi in Miha izgovorila pri mamah? Je bilo v njunih besedah kaj resnice?
  • Kdo je povzel besedo in kakšen načrt je razgrnil pred sošolce? Kakšno vlogo je določil mentorici Informaciji? Od kod naj bi si nadobudni sodelavci šolskega časopisa nabrali osnovno novinarsko znanje?

 Kako je potekal ustanovni sestanek novega društva? So povabljenci dobro sodelovali? O čem so se dogovorili. Ali meniš, da je to za začetek dovolj?

 

2. ura

Preveri svoje odgovore in jih popravi, če si se zmotil/-a.

Preberi razdelka Male učenosti in Kaj vem o pisatelju. Katera Preglova dela že poznaš? Na list zapiši nekaj naslovov njegovih del.

  • Določi književni prostor in čas.
  • Preglova pripoved je realistična, obenem pa jo lahko označimo za trivialno. Na list prepiši razlago teh dveh pojmov.

Za REALISTIČNO PRIPOVED je značilno stvarno prikazovanje oseb, stvari in dogodkov, brez olepševanja. Vse v realistični pripovedi bi se torej lahko v resnici zgodilo.

 

Če je pripoved namenjena zabavnemu sproščujočemu branju, jo imenujemo TRIVIALNA PRIPOVED, ima zanimive, a nezahtevne in predvidljive zaplete, ki se vedno končajo srečno. Osebe so prikazane črno-belo. Snov je najrazličnejša – pustolovščine, prijateljstvo, detektivska … Pripovedi so pogosto razvrščene v cikle.

Napiši nadaljevanje odlomka – kaj se zgodi na drugem sestanku ustanovnega društva. Nadaljevanje naj bo realistično. Če želiš, lahko besedilo natipkaš in ga pošlješ svojemu učitelju/učiteljici slovenščine.

 

Leopold Suhodolčan: Stopinje po zraku

3. ura

V berilu preberi odlomek iz tretjega dela trilogije o detektivih Naočniku in Očalniku pisatelja Leopolda Suhodolčana Stopinje po zraku (str. 54). Preberi tudi razlago besed ob odlomku. Nato na bel list napiši ime in priimek pisatelja in naslov besedila. Zapiši nekaj podatkov o življenju in delu Suhodolčana, čigar dela (Rumena podmornica, Čudežna srajca dopetajca, Na večerji s krokodilom) ste brali že v 5. razredu.

Reši spodnje naloge in odgovore zapiši na list. V četrtek pa si lahko prebereš pravilne odgovore, ki bodo objavljeni na spletni strani in v spletni učilnici.

  •  Tvori premico dogajanja, tako da nanjo v ustreznem zaporedju razvrstiš dogodke v besedilu.
  • Je besedilo fantastično ali realistično? Utemelji svojo izbiro.
  •  Prvi odstavek zapiši tako, da bosta pripovedovalca Naočnik in Očalnik.
  •  Kako si ti predstavljaš Naočnika in Očalnika? Ilustriraj ju.

Suhodolčanovi glavni književni osebi Naočnik in Očalnik sta detektiva, ki pomagata ljudem v težavah, njegova trilogija ima zato značilnosti detektivke. Preberi in prepiši značilnosti takih besedil.

DETEKTIVKA in KRIMINALKA sta napeti in zanimivi pripovedi o hudodelstvu, v takih besedilih se raziskuje kaznivo dejanje in na koncu pripovedi krivca razkrijejo. V detektivki je v ospredju detektiv in njegovo raziskovanje kriminalnega dejanja.

4. in 5. ura

Napiši realistično pripoved, ki bo imela značilnosti detektivke. V njej lahko nastopata Naočnik in Očalnik, lahko pa si izmisliš svojega detektiva. Pazi na to, da bo besedilo smiselno razdeljeno na uvod, jedro in zaključek ter da boš upošteval/-a pravopisna pravila.

Dostopnost