Roditeljski sestanki 2023/2024

 


DATUM
URA VSEBINA
1. razred
8. 6. 2023 1700 osnovne informacije (F. Šega, A. Smrekar, M. Intihar)
5. 9. 2023 1700 predstavitev šolskega leta,  AAI prijava, predstavitev MST okolja (razredniki)
6. 2. 2024 1700 analiza dela v oddelku, branje in pisanje (razredniki)
2. razred
5. 9. 2023 1800 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
6. 2. 2024 1800 analiza dela, CŠOD (razredniki)
9. 4. 2024 1800 protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika  (razredniki, S. Erjavec, ravnateljica)
3. razred
12. 9. 2023 1700 predstavitev šolskega leta, plavalni tečaj (razredniki)
6. 2. 2024 1700 analiza dela v oddelku, Družinska e-pravila in varovanje zasebnosti  (razredniki, S. Erjavec, Safe.si) – tudi POŠ Laze
9. 4. 2024 1700 nadarjeni učenci, NIZ (U. Špeh, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
4. razred
13. 6. 2023 1700 CŠOD (razredničarke)
12. 9. 2023 1800 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
5. 2. 2024 1700 E- cigarete, vejpi in njihov vpliv na mlade ( Mladinska mreža Brez izgovora, U. Špeh), analiza dela v oddelku (razredniki)
4. 6. 2024 1800 letna šola v naravi (B. Martinčič, razredniki) – tudi POŠ Laze
5. razred
18. 9. 2023 1700 predstavitev šolskega leta, ŠVN (razredniki)
5. 2. 2024 1700 E- cigarete, vejpi in njihov vpliv na mlade ( Mladinska mreža Brez izgovora, U. Špeh), analiza dela v oddelku (razredniki)
6. razred
11. 9. 2023 1800 predstavitev šolskega leta, sistema odstranjenega učenca in zimske ŠVN, prehod na predmetno stopnjo, predavanje o cepljenju HPV (razredniki,  ZD Logatec, Urša Š., Bojana B.)
5. 2. 2024 1700 analiza dela (razredniki)
16. 4. 2024 1800 OIP, NPZ , smernice za uporabo zaslonov (razredniki, ravnateljica, B. Breznikar)
7. razred
13. 9. 2023 1800 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
12. 2. 2024 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
16. 4. 2024 1800 aktualne vsebine (razredniki) , varnost na spletu (B. Breznikar)
8. razred
6.9. 2023 1700 predstavitev šolskega leta, Gorniška ŠVN ,  (razredniki)
14. 2. 2024 1700 analiza dela v oddelku  (razredniki)
22. 4. 2024 1700 Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami  (Safe.si, B. Breznikar)
9. razred
18.9. 2023 1800 predstavitev šolskega leta, karierna orientacija (razredniki, B. Breznikar)
12. 2. 2024 1800 analiza dela v oddelku, informativni dan (razredniki, B. Breznikar)
22. 4. 2024 1700 Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami  (Safe.si, B. Breznikar), zaključek šolanja (razredniki)

 

Prvi roditeljski sestanek OPB je pol ure pred začetkom oddelčnega sestanka.

Dostopnost