Roditeljski sestanki 2021/2022

DATUM URA VSEBINA
1. razred
10. 6. 2021 1800 osnovne informacije (F. Šega, S. Nagode, N. Rožmanec)
7. 9. 2021 1700 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo, AAI prijava, predstavitev MST okolja (razredniki)
1. 2. 2022 1700 analiza dela v oddelku, branje in pisanje (razredniki)
2. razred
2. 9. 2021 1700 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo, CŠOD  (razredniki)
1. 2. 2022 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
5. 4. 2022 1800 protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika (razredniki, S. Erjavec, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
3. razred
7. 9. 2021 1800 predstavitev šolskega leta, plavalni tečaj, delo na daljavo (razredniki)
1. 2. 2022 1800 analiza dela v oddelku, družinska e-pravila
(razredniki, Safe.si, S. Erjavec)
5. 4. 2022 1700 nadarjeni učenci, NIZ (B. Breznikar, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
4. razred
14. 9. 2021 1700 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo (razredniki)
2. 2. 2022 1700 delo v oddelku in aktualne vsebine, koncept nadarjeni učenci (razredniki, B. Breznikar)
19. 4. 2022 1800 Biti starš mladostniku s pametnim telefonom
(Logout, B. Breznikar) – tudi POŠ Laze
7. 6. 2022 1800 letna šola v naravi (B. Martinčič) – tudi POŠ Laze
5. razred
14. 9. 2021 1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo (razredniki)
2. 2. 2022 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
19. 4. 2022 1800 Biti starš mladostniku s pametnim telefonom
(Logout, B. Breznikar) – tudi POŠ Laze
6. razred
15. 9. 2021 1700 predstavitev šolskega leta, sistema odstranjenega učenca in zimske ŠVN, delo na daljavo, predavanje o cepljenju HPV (razredniki, ravnateljica, ZD Logatec)
31. 1. 2022 1800 analiza dela in prehod na predmetno stopnjo, smernice za uporabo zaslonov (razredniki in B. Breznikar)
20. 4. 2022 1700 NPZ, aktualno (razredniki, ravnateljica)
7. razred
15. 9. 2021 1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo, zimska ŠVN (razredniki)
1. 2. 2022 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
20. 4. 2022 1800 aktualne vsebine (razredniki) in predavanje dr. Džaić
8. razred
22. 9. 2021 1700 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo (razredniki) in predavanje dr. Džaić
3. 2. 2022 1700 analiza dela v oddelku (razredniki)
21. 4. 2022 1800 Moj mladostnik na družbenih omrežjih (zunanji izvajalci, B. Breznikar)
9. razred
20. 9. 2021 1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo, karierna orientacija (razredniki, B. Breznikar)
9. 2. 2022 1700 analiza dela v oddelku, informativni dan (razredniki, B. Breznikar)
21. 4. 2022 1800 Moj mladostnik na družbenih omrežjih
(zunanji izvajalci, B. Breznikar), zaključek šolanja (razredniki)