Roditeljski sestanki 2022/2023

DATUM URA VSEBINA
1. razred
19. 5. 2022 1700 osnovne informacije (F. Šega, A. Smrekar, M. Intihar)
6. 9. 2022 1700 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo; AAI prijava, predstavitev MST okolja (razredniki)
31. 1. 2023 1700 analiza dela v oddelku, branje in pisanje (razredniki)
2. razred
6. 9. 2022 1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
31. 1. 2023 1800 analiza dela, CŠOD (razredniki)
11. 4. 2023 1800 protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika  (razredniki, S. Erjavec, ravnateljica)
3. razred
19. 9. 2022 1700 predstavitev šolskega leta, plavalni tečaj, delo na daljavo (razredniki), program Za zdrav življenjski slog (ZD Logatec)
31. 1. 2023 1800 analiza dela v oddelku, Družinska e-pravila in varovanje zasebnosti  (razredniki, S. Erjavec, Safe.si) – tudi POŠ Laze
11. 4. 2023 1700 nadarjeni učenci, NIZ (U. Špeh, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
4. razred
12. 9. 2022 1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
1. 2. 2023 1800 analiza dela v oddelku. SPREMEMBA
24. 4. 2023 1800 Spletno nasilje in ustrahovanje (razredniki, Safe.si, U. Špeh) –  tudi POŠ Laze
6. 6. 2023 1800 letna šola v naravi (B. Martinčič) – tudi POŠ Laze
5. razred
22. 9. 2022 1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo (razredniki)
1. 2. 2023 1700 analiza dela v oddelku (razredniki). SPREMEMBA
24. 4. 2023 1800 Spletno nasilje in ustrahovanje (razredniki, Safe.si, U. Špeh) –  tudi POŠ Laze
6. razred
19. 9. 2022 1700 predstavitev šolskega leta, sistema odstranjenega učenca in zimske ŠVN, delo na daljavo; predavanje o cepljenju HPV, program Za zdrav življenjski slog  (razredniki, ravnateljica, ZD Logatec)
1. 2. 2023 1700 analiza dela in prehod na predmetno stopnjo, smernice za uporabo zaslonov (razredniki in B.  Breznikar)
18. 4. 2023 1700 aktualno, NPZ (razredniki, ravnateljica in B.  Breznikar)
7. razred
19. 9. 2022 1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
2. 2. 2023 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
18. 4. 2023 1800 aktualne vsebine (razredniki) in predavanje dr. Džaićeve
8. razred
20.9. 2022 1700 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo (razredniki), predavanje dr. Džaićeve
2. 2. 2023 1700 analiza dela v oddelku, Gorniška ŠVN (razredniki)
19. 4. 2023 1800 Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami  (Safe.si, B. Breznikar)
9. razred

20.9. 2022

 

1800 predstavitev šolskega leta, delo na daljavo, karierna orientacija (razredniki, B. Breznikar)
14. 2. 2023 1800 analiza dela v oddelku, informativni dan (razredniki, B. Breznikar)

19. 4. 2023

 

1800 Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami  (Safe.si, B. Breznikar) zaključek šolanja (razredniki)

 

 
 
 
Dostopnost