Rezltati tekmovanja iz znanja računalništva BOBER

ponedeljek, 07. 06. 2021 | Tekmovanja

Na tekmovanju iz znanja računalništva – BOBER so naslednji učenci prejeli bronasto priznanje

Julija Modic 8.a

Polona Urbančič 9.a

Tim Švajger 7.d

Gašper Mihalič 7.d

Izabel Roner 7.d

Vid Marinšek 7.b

Janez Urbančič 6.c

Kržišnik Mlakar Žiga 6. d

Aljaž Uršič 6.d

Luka Verč 6.a

Dostopnost