Raziskovalni tabor Pogum – nih na OŠ 8 talcev Logatec

sreda, 06. 11. 2019 | Zgodilo Se Je

PRIHODNOST DRŽIMO V SVOJIH ROKAH

RAZISKOVALNI TABOR POGUM –nih NA OŠ 8 TALCEV LOGATEC

Slovensko šolstvo ima svoje kvalitete –  eden od pokazateljev je dejstvo, da mladi slovenski izobraženci uspešno konkurirajo s svojim znanjem  na mnogih razvojnih  področjih tudi zunaj naših meja. Da pa bo izobraževalni sistem tudi v (bližnji) prihodnosti zadovoljeval potrebe hitrega razvoja tehnologije in spremenjenih okoliščin gospodarskega in družbenega razvoja, moramo že danes razmišljati o spremenjenih okoliščinah pridobivanja znanj in razvijati nove didaktične pristope.

Možnost raziskovanja sodobnih pedagoških poti ponuja 5-letni projekt, ki ga podpira Evropska unija, izvaja pa Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v sodelovanju z ZRSŠ in nosi naslov: Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Vanj smo se kot razvojna šola vključili tudi učitelji in učenci OŠ 8 talcev. V projektu sodeluje 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol.

V lanskem šolskem letu smo izpeljali zelo uspešen jezikovno-raziskovalni tabor, s poudarkom na aktivni participaciji mladih. Naše rezultate smo skupaj z učenci predstavili na kongresu POGUM v Laškem.

Letos smo se priprave raziskovalnega tabora lotili še bolj pogumno, saj so učenci sodelovali pri pripravi od samega načrtovanja: oni so izbrali osrednjo temo – raziskovanje poklicev v občini Logatec. Vsak teden smo se redno srečevali na sestankih, kjer smo skupaj  določili vsebine tabora, način izpeljave dela na terenu in v delavnicah ter sam potek tabora.

Učenci so pripravili vprašanja za intervjuje, se samostojno dogovorili za obiske in tudi uspešno opravili vso delo na terenu. Tako smo 18. 10. obiskali  Občino Logatec, kjer nas je sprejel tudi župan Berto Menard, ki  si vzel čas, da je odgovoril na vsa njihova vprašanja. Zanimalo jih je predvsem to, kateri poklici v Logatcu imajo  perspektivo in se je zanje vredno odločati.  Druga skupina je obiskal Policijsko postajo, kjer so jih policisti seznanili tudi z delom na terenu, nekaj jih je obiskalo kozmetični  salon, cvetličarno, pošto, foto-studio, fitnes, knjižnico, salon oken in vrat …

Mladi so bili na vseh naslovih zelo lepo sprejeti, vsi so si za njihova vprašanja vzeli čas in popoldanska poročanje v šoli, kjer so drug drugemu posredovali pridobljene informacije, je bilo zelo uspešno.

Sobota je minila v izdelovanju mozaikov, ki bodo krasili obzidje šolskega dvorišča. Morda  okolica šole ne bo več tarča vandalizma, ko bo opremljena z izdelki učencev …

Druga skupina je obiskala salon oken in vrat v industrijski coni in se nato podala na gobarjenje, kjer so spoznali tudi koristno uporabo mobilnih telefonov, s katerimi so ugotavljali in sporočali o svojih   gozdnih koordinatah.

Šolo smo zavzeli tudi v večernem in nočnem času, saj smo ob samostojni pripravi obrokov, peki kostanjev in večernem ogledu filma, v šoli tudi prespali. Na blazinah med garderobnimi omaricami, na hodnikih, v razredih. Tako je šola postal naš pravi dom.

Izvedba tabora je le vmesna postaja na poti pridobivanja znanj in izkušenj na način, kjer mladi prevzemajo pobudo. Sedaj nas čaka dokončna montaža posnetega gradiva, k izdelavi mozaikov so povabljeni tudi  ostali učenci in tudi učitelji, udeleženci tabora bodo pripravili predstavitev, s katero bodo vabili učence na tabor, ki ga bomo izpeljali naslednje šolsko leto, … Prav tako smo odprti za sprotne izzive ( lani smo z ustvarjenimi filmčki sodelovali na  filmskem  festivalu, obiskali učence v Veržeju itd.)

Evalvacija kaže, da so učenci nad tako obliko dela navdušeni – pod mentorstvom učiteljev in zunanjih deležnikov osvajajo tista znanja in spretnosti, ki jih zanimajo in so za njihov razvoj in uspešno prihodnost tudi ključnega pomena.

Vsem, ki ste odprli vrata našim učencem, nas obiskali, se na tem mestu tudi iskreno zahvaljujem, saj ste dodali pomemben kamenček v naš mozaik medsebojnega sodelovanja in povezovanja. Šola postaja središče, ki skrbi za boljše počutje in uspešen razvoj posameznika in naše skupnosti.

 

Vodja projekta POGUM na OŠ 8 talcev Logatec: Sergeja Šorli

Dostopnost