Projekt POGUM

petek, 22. 05. 2020 | Projekt POGUM

POGUM-ni na OŠ 8 talcev

Možnost raziskovanja sodobnih pedagoških praks ponuja 5-letni projekt, ki ga podpira Evropska unija, izvaja pa Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v sodelovanju z ZRSŠ in nosi naslov: Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Vanj smo se kot razvojna šola vključili tudi učitelji in učenci OŠ 8 talcev. V projektu sodeluje 30 razvojnih in 90 implementacijskih šol.

V šolskem letu 2018/19 smo izpeljali zelo uspešen jezikovno-raziskovalni tabor, s poudarkom na aktivni participaciji mladih. Naše rezultate smo skupaj z učenci predstavili na kongresu POGUM v Laškem.

Letos smo se priprave raziskovalnega tabora lotili še bolj pogumno, saj so učenci sodelovali pri pripravi od samega načrtovanja: oni so izbrali osrednjo temo – raziskovanje poklicev v občini Logatec. Vsak teden smo se redno srečevali na sestankih, kjer smo skupaj  določili vsebine tabora, način izpeljave dela na terenu in v delavnicah ter sam potek tabora. Z izvedbo smo zelo zadovoljni ne samo učitelji in mentorji, ampak tudi in predvsem učenci. Priznanje za delo nam izrekajo tudi konzorcijski partnerji, s katerimi sodelijemo (Pedagoška fakulteta v Ljubljani).

Na šoli deluje ožji in širši tim učiteljev. Prvi načrtuje nove oblike raziskovalnih taborov, drugi pa se na rednih sestankih ukvarja predvsem z izzivom, kako krepitev kompetenc vključiti v obvezni pouk.

V 5-letih znaša  finančna podpora za našo šolo 43.300 evrov; skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

  • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Prihodnst držimo v svojih rokah

Dostopnost