Prijava, odjava

PRIJAVA

Prijavo na obroke šolske prehrane je potrebno izpolniti v juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava naj bo čitljivo izpolnjena, s točnimi podatki in podpisom staršev. Odjava od obrokov šolske prehrane je možna le pisno na posebnem obrazcu ali preko elektronske pošte in je lahko kadarkoli med šolskim letom. Če prijavnice ne oddajo pomeni, da učenec ni naročen na noben obrok šolske prehrane.

PRIJAVA IN ODJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen ali prijavljen, če se ga odjavi ali prijavi preko elektronske pošte vsaj en delovni dan prej od 7.30 do 9.00. Za tiste, ki nimajo dostopa do interneta, pa s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali osebno v računovodstvu šole prav tako en dan prej med 7.30 in 9.00 uro. Zaradi bolezni upoštevamo odjavo še isti dan, in sicer od 7.30 – 9.00 ure.

Možno je tudi enkratno naročilo kosila še isti dan do 9 ure.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan od 7.30 – 9.00 ure  obvestili računovodstvo šole, da bo prisoten pri pouku.

 

Zaradi specifike priprave dietnih obrokov starše naprošamo, da pri odjavi obrokov opozorijo, da ima otrok dieto.

 

Telefonska številka računovodstva je: 01 759 00 51

Elektronski naslov za odjavo prehrane je: prehrana@8talcev.si

Prijavnica: PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO 2018/19

Dostopnost