POMOČ PRI UČENJU

sreda, 01. 04. 2020 | Psihosocialna

Spoštovani starši in učenci!

V spodnjem tekstu najdete nekaj povezav na učitelje in svetovalne delavke, ki vam v tem času lahko pomagajo pri delu.

Vsi navedeni učitelji so pripravljeni, da vam pomagajo. Na ta način organiziramo neke vrste tutorstvo za tiste, ki se ali težje učijo, mogoče težje organizirajo delo, ne razumejo navodil in podobno. Brez skrbi se obrnite na navedene osebe.

Še enkrat pa vas pozivam, da v primeru, da se srečujete s socialno stisko ali potrebujete računalnik, pišete direktno meni na naslov karmen.cunder@guest.arnes.si ali me pokličete na 040-293-663.

Boste videli, da bomo skupaj zmogli vse to in da se bomo po tej krizi s ponosom obrnili nazaj na ta čas z zavedanjem, da smo zmogli in znali. Ostanite zdravi

Karmen Cunder, ravnateljica

INFORMACIJE ZA UČITELJE IN STARŠE

IZPOSTAVLJENA PODROČJA DELA

IZVAJALCI/NAVODILA

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI NA RAZREDNI STOPNJI

(sodelovanje razrednika in svetovalne službe)

Starši se lahko obrnejo po pomoč na učitelje podaljšanega bivanja. V prvi vrsti izberejo učitelja, ki otroka že pozna, razen tam, kjer je učitelj PB prestavljen na drugo delo. Učitelji PB za pomoč so:

Špela Voljč spela.peterka@guest.arnes.si

Klara Kranjc klara.kranjc@8talcev.si

Eva Nagode nagode.eva@guest.arnes.si

Tjaša Posega tjasa.posega@8talcev.si

Tina Petkovšek Plahutnik tinapplahutnik@gmail.com

Jana Košir kosir.jana@guest.arnes.si

Florijan Ambrožič florijan.ambrozic@guest.arnes.si

Branka Kogoj branka.kogoj@guest.arnes.si

Eva Gombač zidanek_eva@hotmail.com (od 6. 4. dalje)

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI NA PREDMETNI STOPNJI

(sodelovanje razrednikov in svetovalne službe)

Učenci dobijo pomoč pri učiteljih predmetov. Vsi e-naslovi so na spletni strani šole. Če učitelj zazna večje težave (neodzivnost, neoddane naloge, nerazumevanje navodil) učenca še posebej pozove in mu pomaga pri delu na daljavo. Učitelj predmeta se v primeru neodzivnosti učenca obrne tudi na razrednika in ga s tem seznani.

UČENCI TUJCI RAZREDNA STOPNJA

Za učence 1. razreda skrbi Simona Nagode (nagode.simona@gmail.com) . Poleg pomoči pri delu na daljavo s temi učenci izvaja ure slovenščine za tujce. Za učence 2. razreda poskrbi Martina Leskovec, ki izvaja ure slovenščine. (martina.leskovec1@guest.arnes.si). Obe učiteljici sta učno pomoč za tujce že izvajali, zato imata vse sezname teh učencev.

Za pomoč tujcem 4. in 5. razreda je Melita Mihevc Sark melita.mihevc-sark1@guest.arnes.si

UČENCI TUJCI PREDMETNA STOPNJA

Irena Lipovec (irena.lipovec@guest.arnes.si) je skrbnica dveh učenk tujk iz 7. razreda. Razredniki poskrbijo za vzpostavitev stika s starši učencev , ki se šolajo prvo leto. Individualno pomaga učencem oziroma jim svetuje, po potrebi tudi prevede navodilo, sodeluje z učitelji pri obveščanju o morebitnih težavah z razumevanjem zadanih nalog.

UČENCI TUJCI – PROSILCI ZA MEDNARODNO ZAŠČITO

V koordinaciji Z Bojano Breznikar in razredniki delata s temi učenci Mateja Mikluš  mateja.miklus@guest.arnes.si in Jana Košir kosir.jana@guest.arnes.si

NADARJENI UČENCI

Urša Špeh (ursa.speh@guest.arnes.si  ) ve, kdo so nadarjeni učenci,  učiteljem ponudi pomoč pri pripravi dodatnih (zahtevnejših) nalog. Nadarjene učence lahko vključi v učno pomoč manj odzivnim učencem.

POMOČ ZA UPORABO RAČUNALNIKA

Mojca Babič (mojcababic33@gmail.com)  je na razpolago učencem/staršem in učiteljem pri zagatah z delom na računalniku.

PSIHOSOCIALNA POMOČ IN POMOČ PRI SPLETNIH ZLORABAH

Bojana Breznikar bojana.breznikar@8talcev.si , Urša Špeh ursa.speh@guest.arnes.si  in Eva Hrovat Kuhar eva.hrovat-kuhar@8talcev.si so učencem na razpolago za nasvete ob morebitnih spletnih zlorabah in morebitnih stiskah zaradi pouka na daljavo.

KOMUNIKACIJA Z UČENCI

Vsak razrednik je vsaj 1 x tedensko na zvezi s svojimi učenci ali njihovimi starši. Možne so videokonference, viber klici ali uporaba drugih možnosti osebne komunikacije.

 

Dostopnost