OBVESTILO

nedelja, 31. 05. 2020 | Zgodilo Se Je

Spoštovani starši!

 

Pojavljajo se že vprašanja, kateri otroci lahko sedaj ostanejo doma in kateri ne. Načeloma se je šola odprla za vse in le res redki posamezniki bodo ostali doma. Dodajam vam del dopisa, ki smo ga dobili od pediatrov in prosim, če to upoštevate. Z začetkom pouka se zaključuje pouk na daljavo. Učitelji ne bodo mogli več izvajati pouka in redno spremljati učencev, ki delajo od doma. Na začetku tedna vam bodo lahko poslali navodila za delo, več od tega ne bo šlo. Le posamezniki imate res razloge, zaradi katerih želite, da vaš otrok ostane doma, zato vas prosim, če se o tem pogovorite s svojim pediatrom.

Na šoli bomo poskrbeli, da upoštevamo priporočila NIJZ glede higiene, čim manjšega mešanja otrok in dela v matičnih učilnicah, ponekod pa bo seveda med učenci prihajalo do mešanj (med oddelki) in povečanja stikov. To so predvsem skupine jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Tukaj vas seveda prosimo, če otroka pripeljete v JV samo, če to res nujno potrebujete in prav tako pustite v podaljšanem bivanju do takrat, ko se prva odrasla oseba v družini vrne domov. Oboje bo organizirano tako, kot je bilo pred razglasitvijo epidemije in seveda nikogar ne bomo odklonili, si pa želimo čim manj možnosti za različne kontakte med učenci.

Učitelji smo zelo veseli, da se šole ponovno odpirajo za vse in seveda istočasno v skrbeh, kako bomo upoštevali vseh 28 strani priporočil NIJZ. Zavedamo se odgovornosti, ki nam jo nalagata MIZŠ in NIJZ, vendar se istočasno zavedamo tudi, da se morajo otroci čimprej vrniti v ustaljene tirnice.

Hvala, da nas razumete in hvala, da ste bili ves čas ob nas in nam pomagali. Sedaj pa je spet čas, da izobraževanje otrok prevzamemo učitelji vsaj za tri tedne nazaj v svoje roke in vam omogočimo, da se v popolnosti posvetite svojim ostalim obveznostim. Smo vam pa vedno na razpolago za kakršnakoli vprašanja.

 

Izpis iz Navodil NIJZ ob odpiranju šol:

»Otrokom vsekakor ne smemo kratiti pravice do vzgoje in izobraževanja po

nepotrebnem, zato je potrebno ob trenutno zelo ugodni epidemiološki situaciji v

Sloveniji dobro premisliti komu bomo omejili dostop do ponovnega vključevanja v

vzgojno-izobraževalne procese. Ni smiselno, da vsem otrokom z določeno diagnozo

prepovemo izobraževanje, kajti tudi otroci znotraj posamezne bolezni so v različnih

fazah zdravljenja, se različno odzovejo na zdravljenje, skratka je njihova imunost

različno okvarjena. S tem, kakšno bolezen ima otrok in kakšen je njen potek, sta

najbolj seznanjena osebni pediater in lečeči pediater subspecialist.

 

Zato je najbolj smiselno, da imajo kronično bolni otroci s potencialno večjim

tveganjem za težji potek COVID-19 opravljeno pred vstopom v šolo individualno

oceno tveganja. Oceno opravi izbrani pediater po posvetu z lečečim

subspecialiston in družino. Vsekakor pa bo otrok, ki so posebej ogroženi, in

bodo potrebovali ustrezno mnenje, da ne bodo šli v vrtec ali šolo, malo.«

 

Lep pozdrav

 

Karmen Cunder

Ravnateljica

Dostopnost