Navodila za učence

Na spodnjih povezavah je nekaj usmeritev za pripravo seminarskih nalog oziroma elektronskih prosojnic. Za natančnejša navodila se obrnite na svoje učitelje. Če imate težave pri delu z računalnikom, lahko poiščete in se za pomoč dogovorite z učiteljem Rokom Štembergerjem.

Pomoč pri pisanju seminarske naloge

Predlagan vzorec seminarske naloge

Pomoč pri izdelavi PowerPoint predstavitve

Navajanje virov

Dostopnost