Nacionalno preverjanje znanja – informacije za učence

petek, 26. 04. 2024 | Obvestila

Nacionalno preverjanje bo potekalo:

 

SLOVENŠČINA 6. in 9. razred: torek, 7. maj 2024

 

MATEMATIKA 6. in 9. razred: četrtek, 9. maj 2024

 

ANGLEŠČINA 6. in ZGODOVINA 9. razred: ponedeljek, 13. maj 2024

 

V šolo pridete učenci

  1. razredov ob 7. 35 in v učilnice odidete z učitelji ob 7. 45.
  2. razredov ob 7. 30 v učilnice odidete z učitelji ob 7. 40.

Razdeljeni boste v skupine, seznami skupin bodo viseli na oglasni deski v ponedeljek, 6. maja 2024.

Učenci 6. in 9. razredov imajo po NPZ pouk od 3. ure naprej. V primeru, da imajo dan dejavnosti se ta začne ob 9. 10.

 

—————————————————————————————————-

NPZ se piše 60 minut.

Razpored učencev po skupinah bo visel na oglasni deski od 6. maja naprej.

 

Pripomočki slovenščina, angleščina, zgodovina:

Dovoljeni pripomočki: učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Pripomočki matematika:

Dovoljeni pripomočki: učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

 

 

Zaradi izvedbe Nacionalnega preverjanja znanja bo spremenjen tudi urnik ostalih učencev, ki imajo pouk v učilnicah, kjer se bo izvajal NPZ:

  1.  NPZ se izvaja v 1. nadstropju predmetne stopnje. V učilnicah 13, 33 in 34.
  2.  Učenci 8. razredov nimajo pouka 1. in 2. uro v četrtek, 9. maja.
  3.  Razpored učilnic:

– učenci 4. d imajo pouk v učilnici 28.

UČILNICA 23 24 28 30 MV1 MV2
TOR, 7. 5. 7.B 4.C 4.D 7.D 7.C 7.A
ČET, 9. 5. 7.C 4.C 4.D 7.D 7.A 7.B
PON, 13. 5. 8.B 4.C 4.D 1. 8-3

2.8.C

8-5 1. 8-1

2. 8.D

 

  1. Učenci in učitelji po NPZ malicajo v odmoru za malico razen tistih, ki imajo dan dejavnosti. Tisti malicajo po dogovoru s kuhinjo.
Dostopnost