Matematika 9. razred 23. – 27. marec

nedelja, 22. 03. 2020 | 9. razred

1. ura
Ogledate si video na tejle povezavi:
Glede na to, da vse pojme, ki jih obravnava predavatelj že dobro poznate, si naredite zapiske v zvezek.
2. ura
V zvezek napišete naslov  GEOMETRIJSKA TELESA in
podnaslov Odnosi med geometrijskimi elementi v prostoru
Nato preberete str. 126 in 127 v učbeniku.
V zvezek prerišete tabelo na str. 126.
Nato zapišete (zraven obvezno narišete slike):
– kako je določena premica
– kako je določena ravnina
– katere točke so kolinearne, katere nekolinearne in katere komplanarne
3. ura
Prebereš strani 128in 129.
Napišeš podnaslove npr. Točka in premica…
Prerišeš slike in zapišeš z znaki in tudi s stavkom,kaj je na sliki (seveda rišeš skice, da ti bo lazje).
4. ura
Rešiš naloge na spletni povezavi:
Konec tedna boste poslikali eno stran svojega dela (seveda tisto, ki vam je najbolj uspela) in jo boste poslali na mail učiteljici, ki vas poučuje matematiko.
Čez en teden vas čaka preverjanje znanja.
Dostopnost