MATEMATIKA 8. razred

nedelja, 22. 03. 2020 | 8. razred

MATEMATIKA 8. razred

1. in 2. ura: OBRATNO SORAZMERJE
V učbeniku  odpri poglavje OBRATNO SORAZMERJE . Enak naslov zapiši tudi v zvezek. Izpiši  tudi kaj boš v tem poglavju izvedel.  Preberi si  primer obratnega sorazmerja (primer otrok in ene pice). Razmisli, kdaj sta dve količini v obratnem sorazmerju in v zvezek izpiši vse  definicije.
V zvezek preriši že izpolnjeno preglednico in podatke prikaži v koordinatnem sistemu (ga narišeš). Pozor! Točk ne povežemo,ker podatki niso zvezni – število otrok predstavljajo le naravna števila. Če bi točke  med seboj lahko povezali, bi nastala  krivulja, ki jo imenujemo hiperbola.
Domača naloga– izbiraj sam med lažjimi-M, temeljnimi-T in višjimi-V. Nalogo končaj preden začneš s snovjo za 3. in 4. uro.
L- od 1. do 7.
T- 8. do 13.
V- 14. do 18.
3. in 4. ura: GRAFI IN ENAČBA OBRATNEGA SORAZMERJA
V učbeniku  odpri poglavje GRAFI IN ENAČBA OBRATNEGA SORAZMERJA. Enak naslov zapiši tudi v zvezek. Izpiši  tudi kaj boš v tem poglavju izvedel. Preberi si primer, preriši tabelo in graf. Izpiši vse definicije. NALOGE ZA VAJO – naredi 1. nalogo.
Poišči in preberi, kako zapišemo enačbo obratnega sorazmerja. Zapiši definicijo.
Domača naloga: lažje -M, temeljne -T in višje-V
 M in T – 2,3,4,5,6,7
 V – 8,9

Pred začetkom naslednjega tedna reši tudi Špela se preizkusi in tako preveri svoje znanje o sorazmerjih.

Dostopnost