MAT 6.r od 30. 3. – 3. 4.

nedelja, 29. 03. 2020 | 6. razred

PONEDELJEK, 30. 3. 2020

Poišči kos lepenke ali stiropora oz. škatle (lahko od družabnih iger) na katero položi in pritrdi list A4 veliki karo (iz zvezka). Vzemi 4 bucike in jih zapiči v oglišča kvadratkov tako, da nastane pravokotnik. Napelji nit okrog vseh štirih bucik. Izmeri koliko niti si potreboval. Kaj predstavlja dolžina niti?

Izmeri in zapiši podatke:

dolžina pravokotnika a = _____ cm, širina pravokotnika b = ________ cm

Sedaj pa odreži 24 cm dolgo nit in postavi bucike tako, da dobiš tak pravokotnik, kjer boš za ograditev njega porabil celotno nit.

Izmeri in zapiši podatke:

dolžina pravokotnika a = _____ cm, širina pravokotnika b = ________ cm

Ali je to edini pravokotni, za katerega ograditev porabiš celotno nit?

Zapiši dolžine in širine pravokotnikov, katerih merska števila so naravna števila. Naredi preglednico.

TOREK, 1. 4. 2020

Odpri učbenik na strani 146. Rešuj naloge 3.c in č, 4.b

Preden se lotiš računanja prepiši iz naloge dane podatke in nariši skico (primer si poglej na st.146/ 2. rešena naloga).

 

ČETRTEK, 3.4. 20220

Učbenik stran 142/ 3.desni stolpec, 4.desni stolpec in st.143/ 11.

ALI

Učenci, ki bi radi naloge z izzivi namesto prej naštetih rešite naloge na strani

146/ 11., 12. ,13

PETEK, 4. 4. 2020

Na bel list papirja nariši kvadrat s stranico 1 cm. Pobarvaj njegovo notranjost. Ta ploskvica predstavlja 1cm2 ( en kvadratni centimeter). Nariši, pobarvaj in izreži še 5 takih ploskvic. Z vsemi temi ploskvicami sestavi različne pravokotnike. Slike dobljenih pravokotnikov nariši v zvezek. Kaj imajo vsi ti pravokotniki skupnega oz. enakega?

Na bel list nariši kvadrat s stranico 1 dm, ga pobarvaj in izreži. Tako veliki ploskvi rečemo 1dm2 (en kvadratni decimeter).

Ploskve prilepi v zvezek. Iz učbenika na strani 146 prepiši besedilo iz rozastega pasu.

Učenci, kadar naletite na težave in jih kljub razlagi iz učbenika še vedno ne razrešite, se obrnite na učiteljici Vesno Šošter, vesnasoster@yahoo.co.uk,  za 6.a,d ali Antonijo Peteh, antonija.peteh@guest.arnes.si,  za 6.b,c.

Dostopnost