Likovna umetnost v gozdu

Likovno umetnost smo povezali z gozdom. Iz najdenega materiala smo po heterogenih skupinah gradili stavbe. Preko gozdne pedagogike smo povezali pojme arhitektura in bivanjske skupnosti.

 
 

Več prispevkov iz Podružnična šola Laze

 
 
 
 
 
 
Dostopnost