Likovna umetnost v gozdu

ponedeljek, 09. 05. 2022 | Podružnična šola Laze

Likovno umetnost smo povezali z gozdom. Iz najdenega materiala smo po heterogenih skupinah gradili stavbe. Preko gozdne pedagogike smo povezali pojme arhitektura in bivanjske skupnosti.

Dostopnost