Ključ za registracijo kosila

PRAVILA

 

  1. Prvi šolski dan, so vsi učenci, ki so se v juniju prijavili na šolsko kosilo, dobili ključke za registracijo kosila.
  2. Na ključku je zapisana številka, pod katero se vodi evidenca obrokov v računovodstvu. Dobro je, če si učenec zapolni svojo številko ključka.
  3. Učenec dobi ključek v uporabo za celo šolsko leto. Če ga izgubi oz. ga ne vrne ob koncu šolskega leta, se zaračuna strošek 3 €.
  4. Za dnevne naročnike kosil,  ključkov za registracijo ni, ti dobijo v računovodstvu potrdilo o vnaprej plačanem kosilu.
  5. Če je učenec pozabil ključek, lahko v računovodstvu dobi potrdilo o naročenem kosilu. Izdaja potrdila se zaračuna in znaša 0,20 € za vsako izdano potrdilo in se obračuna pri položnici za tekoči mesece.
  6. V jedilnici morajo učenci upoštevati navodila učiteljev in kuharskega osebja, kje in kako naj se registrirajo.

Petra Fefer, Vodja šolske prehrane in Sonja Mivšek, knjigovodkinja

Dostopnost