Cenik prehrane

S SKLEPOM SVETA ŠOLE Z DNE, 3.10.2011, VELJAJO NOVE CENE ŠOLSKE PREHRANE

*S tem šolskim letom se namesto sadnega zajtrka ponovno uvede klasični zajtrk. Cena se zato divgne iz 0,40 evra na 0,50 evra.

ZAJTRK * 0,50€
MALICA UČENCI 0,90 €
MALICA OTROŠKA UČITELJI 1,65 €
SADNA MALICA 0,60 €
KOSILA 1. – 2. razred 1,90 €
KOSILA 3. – 5. razred 2,30 €
KOSILA 6. – 9. razred 2,45 €
KOSILO Z DODATNIMI ZAHTEVAMI1. – 2. razred 2,10 €
KOSILO Z DODATNIMI ZAHTEVAMI3 – 5. razred 2,50 €
KOSILO Z DODATNIMI ZAHTEVAMI6. – 9. razred 2,70 €
POPOLDANSKA MALICA* 0,45 €
KOSILO UČITELJI 3,10 €
KOSILO DOMA 3,60 €
KOSILO ZUNANJI 4,70 €

Cene so navedene brez DDV-ja.

S podpisom prijave se starši zavezujejo, da bodo redno plačevali stroške šolske prehrane preko položnic. Šola ima tudi urejeno plačevanje preko trajnika pri različnih bankah. Šola za dolžnike, ki niso plačali stroškov niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.

Dostopnost