Izjava zveze ravnateljev ob ukrepih sprejetih za šolstvo v preteklem tednu.

sreda, 10. 11. 2021 | Obvestila

Izjava Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ob ukrepih navedenih v odloku Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021.

Ravnatelji se od začetka pojava virusa v Sloveniji zavedamo svoje odgovornosti in vloge pri ohranjanju zdravja. Ves čas spremljamo, sprejemamo in udejanjamo navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki nastajajo na podlagi odločitev Vlade Republike Slovenije. Sledimo smernicam in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter poskušamo v svojih okoljih v največji možni meri izvajati ukrepe za zaščito zdravja. Izredno cenimo prizadevanja zdravstvene stroke, spoštujemo požrtvovalno delo vseh zaposlenih v zdravstvu in smo jim hvaležni za opravljeno. Zato se tudi na šolskem področju po svojih močeh trudimo za obvladovanje in preprečitev širjenja okužb. In to poslanstvo bomo opravljali tudi v prihodnje, saj je naš skupni cilj, da premagamo virus in se povrnemo v običajno življenje. 

Po zadnjem sprejetem odloku Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021 ter današnjem sestanku v organizaciji MIZŠ,  na katerem je sodelovalo 640 udeležencev, smo ravnatelji osnovnih šol, šol s prilagojenim programom ter glasbenih šol sprejeli naslednja večinska stališča. 

 1. Ravnatelji že ves čas podpiramo samotestiranje kot zelo dober ukrep, smiseln in uporaben za preprečevanje prenosa okužb in zagovarjamo samotestiranje v domačem okolju. Menimo, da je sistem samotestiranja učencev dobro deloval, da so ga starši uspešno izvajali, za kar se jim zahvaljujemo. Sproti so nas obveščali o sumu okužb, zato smo šole lahko izvajale nadaljnje postopke. Na podlagi takšnih obvestil smo izkoristili možnost odrejanja izobraževanja na daljavo, kar se je po potrditvenem PCR testu izkazalo za premišljeno dejanje. In namesto, da bi nadgradili sistem, ki je že uspešno deloval, je sprejeti Odlok povzročil vsesplošen slovenski odpor staršev. Če smo pred njim imeli po šolah nekaj posameznih staršev, ki so nasprotovali nošenju zaščitnih mask, se je na podlagi v Odloku določenega samotestiranja v šolah močno povečalo zavračanje tudi tega ukrepa.
  Ker razumemo, da se zdravstvena situacija poslabšuje, podpiramo  samotestiranje za vse učence, in sicer za otroke od 1. do 5. razreda in otroke ter mladostnike s posebnimi potrebami v domačem okolju, za ostale pa ga je možno izvesti pod določenimi pogoji v prostorih vzgojno-izobraževalnih ustanov. V zvezi s samotestiranjem predlagamo, da se ga uvaja postopno in da se vsi otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ter učenci 1. VIO samotestirajo v domačem okolju.
 1. Ravnatelji ugotavljamo nedoslednosti v dikciji 3. in 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je v veljavo stopil 8. 11. 2021, kar terja ustrezno interpretacijo MIZŠ.
  V 3. odstavku 3. člena piše, da pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. To pomeni, da se pri navedenih osebah ne preverja izpolnjevanja pogoja T. V 1. odstavku 4. člena je navedeno, da presejalno testiranje s HAG testom za samotestiranje šteje kot izpolnjen pogoj PCT. S tem je 8. člen, ki govori o UČENCIH in DIJAKIH, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje v direktnem nasprotju z navedenim 3. odstavkom 3. člena.
  1. odstavek 8. člena pravi, da učenci osnovne šole in dijaki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje /…/. 3. odstavek pa pravi, da študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, OBVEZNO izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje /…/.
  Iz zgoraj zapisanega razumemo, da pripravljalec Odloka ni jasno opredelil, da je samotestiranje za učence in dijake obvezno.
  V 9. členu piše, da se samotestiranje  izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat /…/. V VSEH navodilih za samotestiranje je določena minimalna starost ali celo profesionalna raba. 
  Glede na to, da celoten odlok uporablja termin SAMOTESTIRANJE, učitelj NE SME testirati otroka, ta pa se po navodilih proizvajalcev ne sme samotestirati.

 1. Prav tako ugotavljamo nedoslednosti med Priporočili NIJZ in Odlokom.
  Predstavniki MZ in NIJZ so glede določil Odloka o ustreznosti tipa zaščitnih mask (prepoved mask iz blaga) za mlajše učence že podali izjavo, ki odstopa od prvotno pojasnjenih določil Odloka, MIZŠ v dogovoru z NIJZ pa načrtuje odstop od javno pojasnjenih določil Odloka glede obveznosti samotestiranja za OPP v šolah in zavodih.
  Predlagamo, da MIZŠ izvajanje Odloka ustrezno interpretira tudi glede samotestiranja otrok do 12. leta starosti, in sicer kot obvezujoče, v asistenci staršev/skrbnikov v domačem okolju otroka.
  Odloka zaradi navedenega ne moremo v tako kratkem času v celoti uresničiti, prav tako se pojavi težava zaradi organizacije samotestiranja in primernega obveščanja staršev. Ravnatelji smo MIZŠ postavili mnoga operativna in izvedbena vprašanja in na večino tudi danes nismo dobili odgovorov. Prav tako ni pojasnjeno, kako ravnati v primeru odklanjanja samotestiranja. Obveščeni smo bili tudi, da nekateri učitelji že sedaj sporočajo, da zavračajo sodelovanje pri samotestiranju otrok.  

In nenazadnje moramo izpostaviti, da se na ravnatelje izvajajo številni pritiski, grožnje, verbalni in fizični napadi. Starši namreč ne sprejemajo dejstva, da smo ravnatelji dolžni izvajati odloke vlade in smernice NIJZ ter priporočila zdravstva. 

Vsem ravnateljem je v interesu, da šole ostanejo odprte, zato skrbimo za varno in zdravo okolje v največji možni meri in sodelujemo z vsemi deležniki, kar s svojim odgovornim ravnanjem tudi dokazujemo. Vendar pa je naša osnovna naloga zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega procesa, kar želimo izvajati v stabilnem in spodbudnem okolju.  

Ljubljana, 10.11.2021                                                              

Gregor Pečan, predsednik

Dostopnost