Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/24

sreda, 03. 05. 2023 | Obvestila

V naslednjem šolskem letu se zaradi premajhnega števila prijav ne bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

v 7 razredu: francoščina 1, ruščina 1, verstva in etika 1, šolsko novinarstvo, organizmi v naravi in umetnem okolju in literarni klub.

v 8. razredu: šolsko novinarstvo, verstva in etika 2, ljudski plesi in filmska vzgoja 2.

v 9. razredu: državljanska kultura, verstva in etika 3, obdelava gradiv – kovine, starinski in družabni plesi ter turistična vzgoja.

Prav tako ne bomo izvajali neobveznega izbirnega predmeta italijanščina, ki je bil ponujen učencem tretje triade. Tudi za ta predmet se ni odločilo dovolj učencev.

Izvajali pa bomo:

v 7. razredu: odkrivajmo preteklost mojega kraja, retorika, računalništvo urejanje besedil, obdelava gradiv – les, likovno snovanje 1, filmska vzgoja 1, filozofija za otroke, nemščina 1, ples in šport za sprostitev.

v 8. razredu: francoščina 2, retorika, nemščina 2, obdelava gradiv – umetne mase, življenje človeka na Zemlji, poskusi v kemiji, računalništvo – multimedija, filozofija za otroke, likovno snovanje in šport za zdravje.

v 9. razredu: nemščina 3, retorika, filozofija za otroke, kemija v življenju, računalništvo – omrežja, filmska vzgoja 3, raziskovanje domačega kraja in okolja, likovno snovanje 3 in izbrani šport.

Dostopnost