GUM 8. razred od 23. do 27. marca

nedelja, 22. 03. 2020 | 8. razred

Pozdravljen!

Teden: 23. 3. do 27. 3. (Navodila za delo v 8. a, b in c oddelku)

 

Tudi z glasbo se boš ukvarjal/a na daljavo. Če mi boš zagotovil/a, da se boš dela lotil/a resno, obljubim, da bo zabavno in tudi ne pretežko.

OSNOVNA NAVODILA ZA DELO NA DOMU BODO OSTALA VEDNO ENAKA:

Pripravi zvezek za GUM in vanj vedno napiši naslov in datum, ko si aktivnosti izvajal/a.

Na vsa vprašanja, ki bodo zastavljena v nalogah, boš odgovore prejel v naslednji pripravi za delo doma.

 

UVODNA NAVODILA IN PRIPRAVA NA SEMINARSKO NALOGO

V naslenjih urah GUM boš moral/a napisati seminarsko nalogo (namesto predvidenega govornega nastopa). Več navodil dobiš naslednjič. V njej bo morala biti zapisana tudi analiza glasbenega posnetka predvidene skladbe, zato  si oglej posnetek na povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM

Po ogledu odgovori na spodnja vprašanja. Da boš lažje odgovoril/a, posnetek poslušaj vsaj dvakrat (po potrebi še večkrat).

Ali se ti zdi, da je bila glasba primerna za gibe, ki jih je prikazoval izvajalec? Napiši zakaj!

Ali je skladba vokalna, vokalno-instrumentalna ali instrumentalna?

Kdo je bil izvajalec?

Kakšna je bila hitrost (tempo) in glasnost (dinamika)?

Pri pouku smo se veliko pogovarjali tudi o glasbenih temah (prepoznavni melodiji). Napiši še nekaj stavkov o tem: koliko meniš, da jih je, kakšna je razlika med njimi, ali se ponovijo večkrat, kaj se spreminja…

Poskusi poiskati naslov in skladatelja te skladbe!

Za konec pa si tudi ti roke umij ob predvajanem posnetku.

Marinka Istenič

Dostopnost