GUM 7. razred od 23. do 27. marca

nedelja, 22. 03. 2020 | 7. razred

Pozdravljen!

Teden: 23. 3. do 27. 3. (Navodila za delo v 7. a, b in c oddelku)

 

Tudi z glasbo se boš ukvarjal/a na daljavo. Če mi boš zagotovil/a, da se boš dela lotil/a resno, obljubim, da bo zabavno in tudi ne pretežko.

OSNOVNA NAVODILA ZA DELO NA DOMU BODO OSTALA VEDNO ENAKA:

Ker imate učenci 7. a in 7. c zvezke v šoli, vse aktivnosti zapisujet na liste in jih shranjujte v mapi, učenci 7. b pa vse zapisujte v zvezek za GUM.

Vedno napiši naslov in datum, ko si aktivnosti izvajal/a.

Na vsa vprašanja, ki bodo zastavljena v nalogah, boš odgovore prejel v naslednji pripravi za delo doma.

 

UVODNA NAVODILA

Za začetek zapoj eno od pripovednih pesmi nekomu iz tvoje družine (bratu, sestri, mami, očetu, dedku, babici…). Lahko te tudi posnamejo (posnetek obvezno shrani!).

Zapiši, katero pesem si jim zapel.

Oglej si posnetek na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM

Po ogledu napiši v zvezek, kaj si videl/a. Ali se ti zdi, da je bila glasba primerna za gibe, ki jih je prikazoval izvajalec? Napiši zakaj!

Opiši glasbo s svojimi besedami (OBVEZNO uporabljaj glasbene besede, pojme, ki si jih v vseh razredih do sedja spoznal pri GUM).

Za konec pa si tudi ti roke umij ob predvajanem posnetku.

Marinka Istenič

Dostopnost