Geografija 7. b in 7. c od 30. 3. do 3. 4.

nedelja, 29. 03. 2020 | 7. razred

  ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA. Samostojni DZ 78-80

V zvezek zapiši naslov in naredi kratke izpiske o tej temi. Pod točk 1. POSELITEV naštej gosto poseljena območja in redko poseljena območja.  Pod točko 2. PREBIVALSTVO naštej vse narode Zahodne Evrope in vsakemu pripiši v katero jezikovno skupino spada ter katera vera je tam prevladujoča.  Napiši v čem je posebnost Belgije glede jezikov in napiši območja, kjer danes še vedno uporabljajo keltski jezik, ki ne spada v nobeno od jezikovnih skupin. V SDZ na str. 79 preberi še poglavje o otoku in državi Irska in podčrtaj bistvene podatke o Republiki Irski. Raši še vajo 32 na str. 79, preglej nove pojme na str. 80 in odgovori na vprašanja na koncu poglavja- odgovore zapiši v SDZ. Če imaš možnost fotografiraj kak del nalog in mi pošlji na alenka.leposa-berro@guest.arnes.si, piši če česa ne razumeš, svoje mnenje, predlog, izkušnjo.

Dostopnost