Geografija 7.a OD 23.3. DO 27.3. 2020

nedelja, 22. 03. 2020 | 7. razred

PODNEBJE IN VPLIV MORJA. Samostojni DZ 63-70

Izdelaj miselni vzorec VPLIV MORJA v zvezek čez 2 strani. Na sredino nariši krog in vanj napiši naslov. Iz tega izpelji 5 črt. Na prvi napiši PODNEBJE in napiši vrsto podnebja, značilnosti in vpliv Severnoatlantskega morskega toka- kakšen je, od kje prihaja in kakšen je njegov vpliv na podnebje, na drugo črto napiši VRSTE OBAL- opiši obe vrsti obal Zahodne Evrope, na tretjo črto napiši PLIMOVANJE in izpiši kaj je to, kaj ga povzroča in kakšno je, na četrto črto pa POMORSTVO IN REČNI PROMET in izpiši kje so nastala pristanišča, zakaj tam, naštej glavne plovne reke Francije, Nizozemske in VB. Na zadnjo črto napiši POLDERJI in izpiši, kaj je to, kje in kako nastane ter kakšen je namen gradnje polderjev. V SDZ napiši še odgovore na vprašanja na strani 70 in reši vaje v SDZ do strani 70. S pomočjo poročil na TV, radiu, časopisov in spleta poišči čim več podatkov o potresu 22. marca 2020- čas, kje, središče, moč, posledice ter svojo izkušnjo, če si potres čutil ter jih zapiši v zvezek za geografijo.

Dostopnost