Geografija 6. A, B, C, D OD 23.3. DO 27.3. 2020

nedelja, 22. 03. 2020 | 6. razred

STOPINJSKA MREŽA. Samostojni DZ str. 42-44

Izdelaj miselni vzorec STOPINJSKA MREŽA  v zvezek čez dve strani. Na sredino nariši krog, v njem z rdečo vriši ekvator in ga označi z 0 stopinjami in z modro začetni poldnevnik in ga označi z 0 stopinjami. Nato nariši še druge črte, ki so na zemljevidih. Vodoravne črte morajo biti vzporedne ekvatorju, zato jih imenujemo vzporedniki, poldnevniki pa so navpične črte, ki se morajo stikati tam, kjer se začne in konča začetni poldnevnik. Na desno stran napiši VZPOREDNIKI in iz SDZ izpiši glavne značilnosti, na levo stran pa POLDNEVNIKI in izpiši glavne značilnosti. Spodaj napiši GEOGRAFSKA LEGA in napiši kako določamo geografsko lego s pomočjo stopinjske mreže. Reši še vaji 29 in 30. S pomočjo poročil na TV, radiu, časopisov in spleta poišči čim več podatkov o potresu 22. marca 2020- čas, kje, središče, moč, posledice ter svojo izkušnjo, če si potres čutil ter jih zapiši v zvezek za geografijo.

Dostopnost