e-Gradiva

Navodila za delo na domu najdete v meniju Učenje na domu.

 

NOVO Hiša eksperimentov pripravlja za čas dela na domu interaktivne predstavitve določenih poskusov. Tukaj

NOVO Prejeli smo povezavo do portala SloFit, kjer nam bodo svetovali, kako ostati fit. Povezava je tukaj

NOVO Prejeli smo povezavo do spletišča, ki pomaga pri razlagi otrokom, kaj je to koronavirus in kako razumeti ukrepe povezane z njim. Tukaj

NOVO Prejeli smo povezavo do portala Agencije za varnost v prometu, ki je pripravil programe po triadah. Spletišče najdete tukaj.

NOVO Hiša iluzij je pripravila priročnik, ki omogoča izdelavo nekaterih iluzij doma v času dela na domu. Priročnik najdete tukaj.

V pomoč nam bo sigurno poteza založbe Rokus Klett, ki je  njihova gradiva v elektronski obliki, ponudila brezplačno vsem. Več informacij in navodila najdete tukaj.

V pomoč pri branju v prihajajočih dneh je pristopilo tudi podjetje Hopalai d.o.o., ki na tej povezavi brezplačno ponuja aplikacijo Kobi, ki pomaga otrokom pri učenju branja.

Verjetno že poznate spletišče interaktivne vaje, kjer lahko tudi s pomočjo igre, otroci utrdijo najrazličnejša znanja. Recimo, da je sedaj enkratna priložnost, da utrdimo poštevanko….

Tudi portal učim se Mladinske knjige je omogočil dostop do svojih nalog tukaj.Za popestritev predlagamo:

Za aktivno in koristno preživljanje časa pred računalnikom predlagamo:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: www.mss.gov.si

 

E- gradiva (izdelki projektov iz leta 2010)

1. E-va za matematiko v devetletki: www.e-um.si ; OŠ, predmet: Matematika: 3. triada (7.-9. razred); predmet: Matematika, 1. triada (1.-3. razred); Matematika: 2. triada (4.-6. razred), kontakt: vesna.zmazek(at)guest.arnes.si, Gimnazija Ptuj

2. E-va za matematiko v gimnaziji: www.e-um.si ; Gimnazija, predmet: Matematika, 1., 2., 3. in 4. letnik, kontakt: stanislav.senveter(at)gmail.com, Inštitut Logik, Zavod za analize, kakovost in optimizacijo

 

3. E – ELE plus: http://eele.tsckr.si/ ; M5 – Načrtovanje in priklopi električnih naprav, kontakt: iztok.humar(at)fe.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 

7. E-gradiva za VŠ za predmet Računalniške komunikacije in omrežja I in II: http://abito.si/e_gradiva/rko/omrezja.html ; predmeti: višješolski študijski program, predmet Računalniške komunikacije in omrežja I in II, kontakt: borut.vehovec(at)abito.si, Abito, Borut Vehovec s.p (potrebujete flash)

8. Kartografija v zgodovinski učni vsebini OŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva ; OŠ, predmet: Spoznavanje okolja, 2. in 3. razred: Bilo je nekoč 1 in 2; predmet: Zgodovina, 7. razred: Prazgodovina, Prazgodovinska najdišča na Slovenskem, Srednji vek, Naselitev naših prednikov; 8. razred: Evropa na pragu novega veka. Velika odkritja, Evropa in Slovenci po letu 1848, Nastanek Avstro-ogrske in  9. razred: Svet po 2. svetovni vojni, Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča, kontakt: nika.mesner(at)gis.si; Geodetski inštitut Slovenije

9. Kartografija v zgodovinski učni vsebini SŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva ; SŠ, Gimnazija, predmet: Zgodovina, 1. letnik: Prve visoke kulture, Antična kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije;  2. letnik: Od razpada zahodnega dela rimskega cesarstva do stanovskih monarhij, Med alpskimi Slovani v Vzhodnih Alpah;  3. letnik: Nacionalna gibanja v 19. stoletju in 4. letnik: Vprašanje meja, Sodelovanje in konflikti v 20. stoletju; kontakt: matija.klanjscek(at)gis.si in vasja.bric(at)gis.si ; Geodetski inštitut Slovenije

10. Kartografija v zgodovinski učni vsebini SŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva, SŠ, predmet: Geografija, 1. letnik: Obča geografija – Površje zemlje, Prebivalstvo,  2. letnik: Geografija sveta – Azija;  2./3. letnik: Geografija sveta – Severna Amerika in 3. letnik: Geografija Evrope – Naravnogeografske značilnosti, Družbenogeografske značilnosti, Regije Evrope, Srednja Evropa – Alpe; Geografija Slovenije – Površje in kamninska zgradba, Energetika in surovine, kontakt: matija.klanjscek(at)gis.si in vasja.bric(at)gis.si ; Geodetski inštitut Slovenije

11. Kartografija v zgodovinski učni vsebini OŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva ; OŠ, predmet: Spoznavanje okolja, 1., 2. in 3. razred: Pogledam naokrog 1, 2 in 3,  predmet: Družba, 4. razred: Prostorska orientacija in kartografija in Domači kraj;  5. razred: Domača pokrajina na zemljevidu; 6., 7., 8. in 9. razred: Ekskurzija v eno od slovenskih pokrajin 1 in 2;  7.razred: Potresi in vulkani; 9.razred: Gostota prebivalstva Slovenije, EU – povezovanje evropskih držav in Slovenija, Geografske značilnosti dinarskih pokrajin, Značilnosti prometa v Sloveniji, kontakt: primoz.kete(at)gis.si, Geodetski inštitut Slovenije

 

13. NAUK.si – Logika: http://www.nauk.si/ ; OŠ, predmet: Logika, (izbirni predmet), 7., 8. in 9. razred, kontakt: boris.horvat(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

14. NAUK.si – Matematika za SŠ: http://www.nauk.si/ ; Splošne gimnazije, predmet: Matematika, 1.,2., 3. in 4. letnik, kontakt: matija.lokar(at)fmf.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

15. NAUK.si – Računalništvo in informatika za SŠ: http://www.nauk.si/ ; Gimnazije (splošne, klasične, strokovne), predmet: Informatika, 1. letnik; Gimnazije, predmet: Informatika – izbirni predmet in matura, 2., 3. in 4. letnik, kontakt. alen.orbanic(at)fmf.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

16. NAUK.si – Fizika za SŠ: http://www.nauk.si/ ; Splošne gimnazije, predmet: Fizika, 1., 2. in 3. letnik; Splošne gimnazije, predmet: Fizika, maturitetni program, 4. letnik, kontakt: boris.horvat(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

17. NAUK.si – Fizika za OŠ: http://www.nauk.si/; OŠ, predmet: Fizika, 8. in 9. razred, kontakt: primoz.luksic(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

18. Geografija Slovenije:  www.egradiva.si ; Srednje strokovno izobraževanje,  Ekonomski tehnik, predmet: Geografija, 1. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Turistični tehnik, predmet: Geografija, 4. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Turistični tehnik, predmet: Geografija, 3. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Ekonomski tehnik, predmet: Geografija, 2. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Turistični tehnik, predmet: Geografija, 2. letnik, kontakt: stane.vidmar(at)guest.arnes.si, Srednja šola Jesenice (potrebna prijava)

 

 

21. Šport in zdravje:  www.egradiva.si ; Gimnazija s športnimi oddelki, predmet: Športna vzgoja, 1. letnik; Gimnazija, predmet: Športna vzgoja, 1. letnik, Kontakt: ziga(at)digied.si, DIGIED d.o.o. (potrebuje prijavo)

22. E-glasba: nepokrite vsebine in nadgradnja glasba 123: www.egradiva.si ; OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 1., 2., 3. in 4 razred; glasba 4 – OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 4. razred; glasba 5 – OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 5. razred; GLASBA 6,- OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 6. razred; glasba 7 OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 7. razred; glasba 9 – OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 9. razred, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.(potrebuje prijavo)

23. Tehnika in tehnologija 6,7,8:  www.egradiva.si ; OŠ, Tehnika in tehnologija 6, OŠ, predmet: Tehnika in tehnologija, 6., 7. in 8. razred, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.(potrebuje prijavo)

24. Biologija: naše telo in celice: www.egradiva.si ; Srednje strokovno izobraževanje, Naše telo: predmet: Biologija, izbirni modul: Biologija človeka; Celice: predmet: Biologija, izbirni modul biologija celice in izbirni modul biotehnologija, kontakt lidija.dornig(at)guest.arnes.si, Gimnazija Jesenice (potrebuje prijavo)

25. Sodobno gospodarstvo: Temelji delovanja sodobnega gospodarstva www.egradiva.si ; Srednje strokovno izobraževanje, Ekonomski tehnik, predmet: Ekonomija, 1. in 2. letnik, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o. (potrebuje prijavo)

26. Splošna poglavja frizerstva in striženje:  www.egradiva.si ; Srednje poklicno izobraževanje, Strokovni vsebinski sklop, Frizer, predmet: Skupna poglavja frizerstva; predmet: Striženje; Srednje poklicno izobraževanje, Frizer, praktično izobraževanje v šoli, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o. (potrebuje prijavo)

 

 

29. E-gradiva za mehaniko: www.odos.si/vsebine ; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Načrtovanje konstrukcij; Tehniška gimnazija, predmet: Mehanika, 2., 3. in 4. letnik, kontakt: dalibor.korac(at)pia.si, PIA Velenje

30. Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope 2. del (nadgradnja in dopolnitev): http://www.simos.si/egradiva09/;  OŠ, predmet: Angleški jezik, 7. razred; predmet: Gospodinjstvo, 6. razred; predmet: Naravoslovje, 6. razred; predmet: Geografija, 9. razred; predmet: Športna vzgoja, 4. razred; predmet: Angleški jezik, 5. razred; predmet: Slovenski jezik, 9. razred; predmet: Glasbena vzgoja, 9. razred; predmet: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, 8. razred; predmet: Zgodovina, 8. razred; predmet: Kemija, 9. razred; predmet: Naravoslovje, 7. razred; predmet: Slovenski jezik, 8. razred; predmet: Športna vzgoja, 7. razred, kontakt: marija.lupsina(at)guest.arnes.si, Osnovna šola Bizeljsko

31. SLO za poklicne šole:  http://gradiva.txt.si/slovenscina/ ; Srednje poklicno izobraževanje, predmet: Slovenščina, 1.-3 letnik, kontakt: Klementina.podvrsnik(at)gmail.com, Ka.Pe. – jezikovni studio, mag. Klementina Podvršnik, s.p.

32. SLO za gimnazije: http://gradiva.txt.si/slovenscina/ ; Gimnazija, predmet: Slovenščina, 2., 3. in 4. letnik, kontakt: Klementina.podvrsnik(at)gmail.com, Ka.Pe. – jezikovni studio, mag. Klementina Podvršnik, s.p

 

34. E-računalništvo: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/rac/index.html ; OŠ, predmet: Računalništvo – urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija, 7. – 9. razred; Srednje strokovno izobraževanje, Strokovni moduli v programu tehnik računalništva (vsi letniki); Srednje strokovno izobraževanje, Strokovni moduli v programu tehnik računalništva (vsi letniki); Višja šola – program Informatika, kontakt: info(at)clip.si, Clip d.o.o.

 

 

37. Razvoj in uvajanje e-gradiv »Interaktivni atlas kot orodje za pripravo in izvedbo ekskurzije«: http://www.ekskurzije.si/moodle ; Gimnazija, predmet: Geografija, 1., 2., 3. in 4. letnik; Poklicno in strokovno izobraževanje, predmet: Geografija, 1. letnik; OŠ, predmet: Geografija, 6., 7., 8. in 9. razred, kontakt: roberto.degan(at)luz.si in stane.cerar(at)gdl.si, Geodetska družba d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Poslovni tuji jezik 1 – Nem in Poslovno komuniciranje: www.ucenje-on.net ; Višješolski študijski program, Poslovni sekretar, predmet: Poslovni tuji jezik 1 – Nemščina, kontakt: zoran.gaborovic(at)isa.si, ISA.IT d.o.o.

53.  Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku: www.ucenje-on.net; Višješolski študijski program, Poslovni sekretar, predmet: Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, kontakt: zoran.gaborovic(at)isa.si, ISA.IT d.o.o.

 

 

 

E- gradiva (izdelki projektov iz leta 2008)

1. E-kemija v 8. razredu: http://www.osbos.si/e-kemija/; predmeti: 8. razred devetketke, kemija, kontakt: tomaz.pavlakovic(at)guest.arnes.si, OŠ Belokranjskega odreda Semič

2. Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope: http://www.simos.si/egradiva/; predmeti: geografija – 7. razred, glasbena vzgoja – 9. razred; državljanska vzgoja in etika – 7. razred; biologija – 8. razred; zgodovina – 7. razred;kontakt: marija.lupsina(at)guest.arnes.si, OŠ Brežice

3. E-les: biološke lastnosti lesa in uporaba lakov: www.egradiva.si; predmeti: 1. letnik SSI – lesarski tehnik Tvoriva; kontakt: anastazija.mramor(at)guest.arnes.si, Šolski center Ljubljana

 

 

8. Okolje in jaz 3 – interaktivne prosojnice: http://www.modrijan.si/modrijan-fl/; predmet: spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, zvonka.kos(at)modrijan.si, Modrijan založba, d.o.o.

9. Nadgradnja e-gradiva za višješolski predmet Poslovna matematika s statistiko: http://www.doba.si/egradiva/pms/; predmet: poslovna matematika s statistiko, 1 letnik, višješolski strokovni program Komercialist, oton.mlakar(at)doba.si, DOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče

10. e-angleščina in e-nemščina za lesarstvo: http://www.ucenje-on.net/; predmeti: 1., 2., 3. 4. letnik SSI lesarski tehnik nemščina, 1., 2., 3., 4. letnik SSI lesarski tehnik angleščina; rok.pogacnik1(at)guest.arnes.si, Srednja lesarska šola Škofja Loka

11. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I – angleščina: www.ucenje-on.net, višješolski študijski program, Poslovni sekretar, 1. letnik, Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I – angleščina, darko.bale(at)b2.eu, B2 d.o.o.

12. Gospodinjstvo v OŠ: www.ucenje-on.net; predmeti: 5. in 6. razred gospodinjstvo; 7., 8. in 9. razred – IZBIRNI PREDMET: načini prehranjevanja; 7., 8. in 9. razred – IZBIRNI PREDMET: Sodobna priprava hrane; , jure.kramar(at)guest.arnes.si, OŠ Polhov Gradec

13. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II – nemščina: www.ucenje-on.net, višješolski študijski program, Poslovni sekretar, 2. letnik, Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II – nemščina, darko.bele(at)b2.eu, B2 d.o.o.

 

 

16. eOET-1 plus: http://eoet1.tsckr.si/; predmeti: 1. letnik strokovna tehniška šola, elektrotehnik, OET-1, srecko.simovic(at)guest.arnes.si, Tehniški šolski center Kranj

 

18. e-ARS: http://ears.tsckr.si; predmet: ARS; natasa.zaplotnik(at)guest.arnes.si, Tehniški šolski center Kranj, Slovenščina

19. Slovenščina: SSI: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/000_mapa/index.html ; klementina.podvrsnik(at)guest.arnes.si, Ka.Pe. – jezikovni studio, mag.Klementina Podvršnik, s.p.

 

21. Tehnika in tehnologija: www.egradiva.si, predmeti: tehnika in tehnologija, 6., 7 in 8. razred devetletka, ludvik.hajdinjak(at)guest.arnes.si, Osnovna šola prof.dr. Josipa Plemlja Bled (potrebuje prijavo)

22. Obča geografija in izbrani problemi sodobnega sveta: www.egradiva.si, predmeti: 2. letnik, ekonomski tehnik, SSI, geografija, 1. letnik, ekonomski tehnik, Srednje strokovno izobraževanje (SSI), geografija,  lidija.dornig(at)guest.arnes.si, Gimnazija Jesenice (potrebuje prijavo)

23. Biologija – NAŠE TELO: ZGRADBA IN DELOVANJE: www.egradiva.si, predmet: biologija – 9. razred OŠ, biologija – modul Biologija človeka Srednje strokovno izobraževanje, stane.vidmar(at)guest.arnes.si, Srednja šola Jesenice (potrebuje prijavo)

24, Naravoslovje in tehnika 5: www.egradiva.si; predmeti: naravoslovje in Tehnika 5. razred devetletka, ludvik.hajdinjak(at)guest.arnes.si, Osnovna šola prof.dr. Josipa Plemlja Bled (potrebuje prijavo)

25.GLASBA: www.egradiva.si; Glasbena vzgoja, 1., 2., 3., 4., 5. in 6. razred, devetletka, sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o. (potrebuje prijavo)

26. FIZIKA: nepokrite vsebine in nadgradnja: www.egradiva.si, predmeti: Fizika – 8., 9. razred, devetletka, fizika – maturitetni program, 1., 2., 3. in 4. letnik, gimnazija, sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o. (potrebuje prijavo)

 

 

 

 

 

 

 

34. E-gradivo “Davki”: http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0; predmeti: 2. letnik višješolskega študijskega programa EKONOMIST, tadej(at)inter-es.si,
Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

45. Aktivno učenje matematike v obliki učnih listov in resnično interaktivnih kvizov: http://am.fmf.uni-lj.si, predmet: 1., 2., 3. in 4. letnik gimnazije, matematika, matija.lokar(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

46. Kako poučevati začetni tečaj programskega jezika – sklop interativnih gradiv: http://up.fmf.uni-lj.si, predmeti: računalništvo, Tehniške gimnazije – 3. letnik, Programiranje, Višja strokovna šola, smer Informatika, 1. in 2. letnik, iztok.kavkler(at)fmf.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

 

 

49. Računalniško poučevanje teorije glasbe na začetni stopnji: http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/; predmeti: glasbena vzgoja, 3., 5. in 9. razred devetletke, leon.stefanija(at)ff.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana

E-gradiva (izdelki projektov iz leta 2007)

Nova e-gradiva (manjši projekti)

1. E-gradivo – »Oglaševanje« v srednješolskih programih (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=21; predmeti: GP- gospodarsko poslovanje, 3.letnik srednje poklicne šole; POD-podjetništvo, 5. letnik diferencialnega programa 3+2 SŠ; GP- gospodarsko poslovanje, 3. letnik SŠ; kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.)

 

3. Uporaba e-gradiv v osnovni šoli (http://www.ucenje-on.net, predmeti: 9. razred, Matematika; 8. razred, Matematika; 7., 8. ali 9. razred, Računalništvo; 8. ali 9. razred, Kemija; 1. razred, Slovenščina,  kontakt: tomaz.pavlakovic(at)guest.arnes.si, OŠ Belokranjskega odreda Semič) (potrebuje prijavo)

 

5. E-gradivo – »Prijava na delovno mesto in življenjepis v angleškem jeziku« v srednješolskih programih (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=22, predmet: Angleščina, 4. letnik srednjih šol, kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.

 

Nova e-gradiva (večji  projekti)

1. E-um za matematiko v devetletki (http://www.e-um.si, predmeti: Matematika, osnovna šola – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7,. 8. in 9. razred in medpredmetno povezovanje; kontakt: blaz.zmazek(at)uni-mb.si, Gimnazija Ptuj)

 

 

4. Digi – Digitalna tehnika (http://www2.arnes.si/~sspjstru/Digi_DT/, predmeti:  Srednje strokovno izobraževanje, Elektrotehnik, Elektronik, DIGITALNA TEHNIKA, 3. letnik, kontakt: joze.strucl(at)guest.arnes.si, Clip d.o.o.

5. MIZAR IN TAPETNIK – V NOV PROGRAM S POMOČJO E-GRADIV (http://www.ucenje-on.net, predmeti: OBDELAVA LESNIH PLOŠČ; SNOVANJE IZDELKA; OSNOVE LESARSTVA, kontakt: ROK.POGACNIK1(at)GUEST.ARNES.SI, Srednja lesarska šola Škofja Loka)

 

7. FIZIKA: Gibanje, sile in elektrika (http://egradiva.videofon.si, predmeti: Fizika, osnovna šola – 8 in 9. razred; Fizika, gimnazija – 1., 2 in 3. letnik; kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.)

8. e-RID (http://erid.tsckr.si, predmeti: RID, 1.letnik smeri elektrotehnik računalništva; RID, 2. letnik smeri elektrotehnik elektronike in elektrotehnik energetike, kontakt: miran.kozmus(at)gmx.li, Tehniški šolski center Kranj.

 

10. E-GRADIVA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (http://colos.fri.uni-lj.si/ERI, predmeti: Informatika, Splošne gimnazije 1., 2., 3. in 4. letnik; Informatika, Računalništvo, Tehniške gimnazije – 2., 3. in 4. letnik; Računalniški sistemi in omrežja, Tehniške gimnazije -3. in 4. letnik; kotakt: sasa.divjak(at)fri.uni-lj.si, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko)

 

12. SNOVANJE VIDEO POSNETKOV (eUčbenik filmskega jezika) (http://egradiva.videofon.si, predmeti: Fotografija in snemanje, 2. letnik, multimediji – inženir multimedijev; Film in video, 3. letnik, umetniška gimnazija; Film in video, 4. letnik, umetniška gimnazija; Fotografija in videotehnika, 3.letnik, medijski tehnik; Likovno snovanje III, 9.razred devetletke; Novi mediji, 4.letnik, fotografski tehnik; Avdio-vizualno sporočanje, 2. letnik, multimediji – inženir multimedijev; Naravoslovje 7, 7. razred devetletke, Novi mediji, 3.letnik, fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 3.letnik, fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 2.letnik, fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 1.letnik, fotografski tehnik; Fotografsko snovanje, 3. letnik, fotografski tehnik; Fotografsko snovanje, 1 letnik, fotografski tehnik, koktakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.=

 

 

15. E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete (http://www.pef.uni-lj.si/narteh/, predmeti: Naravoslovje, 1. in 2. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in 1. letnik nižjega poklicnega izobraževanja; Elektronika z robotiko, izbirni predmet zadnje triade devetletke (9. razred); Robotika v tehniki, izbirni predmet zadnje triade devetletke (8. razred); Elektrotehnika, vezja in naprave, 1-4. letnik, Program Elektrotehnik elektronik, kontakt: slavko.kocijacic(at)pef.uni-lj.si,  david.rihtarsic(at)guest.arnes.si, Pedagoška fakulteta Ljubljana

 

17. E-gradivo – »Osnove obligacijskega prava in gospodarske pogodbe« v višješolskih strokovnih programih (predmeti: GOSPODARSKO PRAVO v višješolskem študijskem programu KOMERCIALIST- 1.letnik; POGODBENO PRAVO v višješolskem študijskem programu PROMET- 1.letnik; PRAVO v srednješolskem programu EKONOMSKI TEHNIK – 4.letnik, kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.)(http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=23)

18. E-gradivo »OBRESTNI RAČUN« v srednješolskih programih (predmeti: Programi srednjega strokovnega izobraževanja – matematika v 4. letniku – izbirne vsebine; Poslovna matematika v programu ekonomski tehnik – 3. letnik; Poslovna matematika v poklicnem tečaju ET; Programi srednjega poklicnega izobraževanja – matematika- 3.letnik- izbirne vsebine; Gimnazije – matematika – 4- letnik; STATISTIKA v programu ekonomski tehnik – 4. letnik; Poslovna matematika v programu ekonomski tehnik – 4. letnik, kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.) (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=25)

 

20. Uporaba mikroskopa in mikroskopiranje v osnovni šoli (http://www.ucenje-on.net, predmet: Biologija; 8. in 9. razred; Naravoslovje in tehnika: 4. razred, Naravoslovje: 6. in 7. razred, kontakt: jure.kramar(at)guest.arnes.si, OŠ Polhov Gradec)

 

22. E-um za matematiko v gimnaziji (http://www.e-um.si, predmeti: Matematika, gimnazija – 1., 2., 3., in 4. letnik; biologija – 1., 2., 3., in 4. letnik, Kemija – gimnazija – 1., 2., 3., in 4. letnik, fizika – gimnazija – 1., 2., 3., in 4. letnik, kontakt: blaz.zmazek(at)uni-mb.si, Gimnazija Ptuj)

Zbiranje manj obsežnih izobraževalnih gradiv na internetu:

1. Širjenje obsega gradiv in izobraževanje za uporabo gradiv dostopnih na portalu www.uciteljska.net (http://www.uciteljska.net, kontakt: marko.pavlisic(at)b2-ic.si, B2 d.o.o.,)

Dostopnost