DKE 8.a, 8.b in 8.c

nedelja, 22. 03. 2020 | 8. razred

Učenci, pozdravljeni. Kot ste že ugotovili, bo pouk v naslednjih dneh nekoliko drugačen. Pri DKE se bom potrudila, da bo vse, kar boste delali, aktualizirano in povezano s trenutnim dogajanjem doma in po svetu. Za vsa morebitna vprašanja (ali samo lepe pozdrave) sem vam na voljo na janja.pavlic@8talcev.si.

Tema tega tedna so MEDIJI V SODOBNI DRUŽBI

1. V preteklih dveh urah smo spoznali zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. V učbeniku na str. 34 si preberi besedilo, ki govori o medsebojnem nadzoru vej oblasti in o tem, da državljani nadziramo državne organe s pomočjo medijev, ki s svojim informiranjem sooblikujejo javno mnenje.

2. V teh dneh potekajo zanimivi boji med izvršilno vejo oblasti in t. i. četrto vejo oblasti oz. mediji:

  • Slovenska vlada je v petek, 20. 3. 2020, omejila dostop novinarjev do tiskovnih konferenc vlade. To pomeni, da morajo novinarji svoja vprašanja o covid-19 vladi vnaprej poslati po e-pošti, na tiskovni konferenci ne smejo biti prisotni, voditelji slovenske države pa glede na prejeta vprašanja samo podajo svoje odgovore.
  • Predsednik vlade je javno okrcal novinarje javne RTV Slovenija z naslednjimi besedami:

3. Glede na informacije, ki si jih dobil iz učbenika in podatkov iz prejšnje točke, odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek pod naslov MEDIJI V SODOBNI DRUŽBI.

  • Zakaj je pomembno, da so informacije, ji jih mediji posredujejo, preverjene in resnične?
  • Kako mediji varujejo človekove pravice?
  • Zapiši, katere medije spremljaš.
  • Na podlagi medijev, ki jih spremljaš, zapiši, s katerimi aktualnimi stvarmi se trenutno ukvarja slovenska vlada.
  • Zapiši ime in priimek predsednika slovenske vlade.
  • Medije včasih označujemo z izrazoma “pes čuvaj demokracije” in “četrta veja oblasi”. Razloži, zakaj.

Lepo se imejte in bodite kritični.

Janja

Dostopnost