Dejavnosti PŠ Laze

torek, 23. 08. 2011 | Podružnična šola Laze

RAZŠIRJENI PROGRAM

 Pri načrtovanju in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela, dni dejavnosti ter razširjenega programa bomo veliko sodelovali z matično šolo, prav tako tudi z vrtcem in z bližnjimi podružnicami. Na naši šoli organiziramo prireditve za javnost, zato sodelujemo tudi s krajevno skupnostjo, z občino in z društvi v kraju.


Interesne dejavnosti

Na podružnični šoli imajo učenci možnost obiskovati umetniški krožek. S to dejavnostjo se pripravljamo na šolske prireditve.

 

Tekmovanja, športni programi

Učenci lahko pokažejo svoja znanja in spretnosti na različnih področjih: bralna značka, angleška bralna značka, Vegovo priznanje, športni program Zlati sonček in Krpan, Cankarjevo priznanje, šolsko glasilo … 

V 1. razredu bo v mesecu novembru izveden 20-urni tečaj plavanja (obvezni program šole).


Dostopnost