petek, 13. 10. 2023 | Pregovori

“Še nihče ni učen z neba padel” 
“Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen” 
 
nemški pregovor
Dostopnost