Navodilo SLJ 8-2 OD 23. 3. 2020 DO 30. 3. 2020

nedelja, 22. 03. 2020 | 8. razred

Spoštovani moji učenci!

Pred nami je nova situacija in nov izziv. Upam, da situacijo obrnemo sebi v prid in premagamo izziv. Vsekakor moramo držati skupaj.

Razmišljam,da vam ne bi dala preveč dela, saj ste zdaj odvisno bolj od samih sebe kot sicer. Žalim, da večino dela opravite sami ter odgovore preverite v rešitvah (DZ) in si resnično OZNAČITE VSE TISTO, ČESAR NE BOSTE RAZUMELI ALI ZNALI. Tam se moramo ustaviti in pojasniti vse nejasnosti.

Zanima me še, koliko vas je, ki ste si izposodili Majnice – vaše zadnje domače branje. Prosim sporočite mi, kdo knjigo ima in kdo ne. Potem bom razmišljala naprej in vam poslala nadaljna navodila.

Bodi tokrat dovolj. Kaj več še kakšen drug dan.

Lepo vas pozdravljam, zdravi ostanite !

Andreja Erker

1.      URA  JEZIK  DELOVNI ZVZEZK

1.      Preverite, da imate do strani 124 narejene vse vaje in dopolnjena  pravila na str. 122, vaja 1, vaja 2,  str.123, vaja 4 ter str. 124, vaja 5.  Prepišite v ZVEZEK vsa štiri pravila o zgradbi enostavčnih in zloženih povedih. Naslov: ENOSTAVČNE IN ZLOŽENE POVEDI

2.      URA JEZIK  DELOVNI ZVZEZK

1.      Str. 125, vaja 7, 8, 9

2.      ZVEZEK – prepiši pojmovno mrežo k zapisom prejšnje ure.

3.      Razloži po svojih besedah pojme: enostavčna poved, večstavčna/ zložena poved, veznik, osebna, neosebna glagolska oblika (navedi primer za obe), priredno in podredno zložena poved.

4.      Naredi si kratke zapiske zgornjih pojmov in jih primerjaj s pravili iz DZ.

3.       URA JEZIK  DELOVNI ZVZEZK

1.      Str. 126, vaje 1, 2 in 3 – reši in preveri v rešitvah (druga vaja je zahtevnejša: pričakujem vprašanja, kljub možnosti rešitev!)

2.      Str. 127, vaja 3, 4 – dopolni

3.      ZVEZEK – naslov: VEZNIK , prepiši pravilo iz vaje 3, ter zapiši 4 svoje povedi po vzoru 4. vaje,

 

Dostopnost