ČISTO OKOLJE

sreda, 06. 11. 2019 | EKO Šola

Operacija: SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE OBČINE LOGATEC

Partnerji:

KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d.o.o.

OBČINA LOGATEC

VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC

OŠ 8 TALCEV

Povzetek:

Občina Logatec ima več kot 14.000 prebivalcev, ki živijo v preko 3500 gospodinjstvih. V občini je eno večje naselje – mesto Logatec, z več manjšimi naselji in vasmi.

Glavne aktivnosti, ki jih bomo izvedli v projektu so:

Postavitev nadstreškov z informativnimi tablami na vzorčnih ekoloških otokih.

Izdaja zloženke za vsa gospodinjstva v občini z napotki o pravilnem ločevanju odpadkov, shranjevanju in odlaganju nevarnih odpadkov na zbirnem centru.

Delavnice o ločenem zbiranju odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju. Delavnice bodo namenjene otrokom in mladini.

V sklopu aktivnosti za otroke in mladino bomo izvedli zamenjavo starih košev za odpadke z novimi koši za ločeno zbiranje. Med osnovnošolce pa bomo razdelili tudi vreče za večkratno uporabo (izdelane iz odpadkov – starih zaves).

S projektom bomo postavili višje standarde, ki bodo imeli pozitiven vpliv na ohranjanje in varovanje narave in primerno rabo naravnih virov.

Cilji operacije:

Namen projekta je da s postavitvijo nadstrešnic na ekoloških otokih, postavitvijo info tabel in pripravo zloženke z napotki o pravilnem ločevanju in shranjevanju odpadkov prispevamo k varovanju, ohranjanju in primerni rabi naravnih virov.

Vključevanje otrok in mladine v delavnice kjer se bodo lahko seznanili o možnostih uporabe odpadkov kot surovini za nove izdelke. Ena izmed aktivnosti bo tudi nakup vreč narejenih iz odpadnih zaves. Takšne vreče se lahko uporabi za nakup v trgovini ali lokalni tržnici. Pridobljeno znanje bodo otroci prenesli na svoje vrstnike, starše in stare starše, kar bo prispevalo k kakovostnejšemu bivanju vseh občanov.

Z dodatno ureditvijo ekoloških otokov bomo prispevali k višji kakovosti bivanja tako v naseljih kot na podeželju. Zloženke bodo razdeljene med gospodinjstva celotne občine Logatec.

Rezultati operacije: 

Vzpostavitev novega standarda ekoloških otokov.

Višja kakovost bivanja v mestu in na podeželju.

Dejanska uporaba odpadka kot surovina za nov izdelek.

Zmanjševanje odpadkov.

Boljše ločevanje odpadkov.

Obdobje izvajanja: Od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020

Vrednost celotnega projekta: 51.810,26 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 38.433,24 EUR

Kontakt pri upravičencu Komunalno Podjetje Logatec d.o.o.:

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Povezava na spletno stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovorno Komunalno Podjetje Logatec d.o.o.. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dostopnost