Projekt Večjezičnost – Jeziki štejejo (JeŠT)

ponedeljek, 04. 09. 2017 | Jeziki štejejo - ESS projekt

MinistrstvoJeŠT

JeŠT – Jeziki štejejo je projekt, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V njem prostovoljno sodelujemo vrtci, osnovne in srednje šole, visokošolski zavodi in raziskovalne ustanove.

 

Osnovni podatki o projektu:

Začetek projekta: 2017

Trajanje projekta: 5 let

Odgovorna nosilka: Karmen Cunder, ravnateljica

Koordinatorica na šoli: Urška Peršin Mazi, šolska knjižničarka

Članice projektne skupine: Jasna Brenčič, Bojana Breznikar, Karmen Cunder, Maja Grbec Švajncer, Andreja Erker, Simona Kavčič, Alenka Lepoša Berro, Martina Leskovec, Katarina Mozetič, Simona Nagode, Maja Stare Mihelič, Marija Urbas

Cilj projekta:

– ustvariti učna okolja, v katerih bodo predvsem učenci usvojili raznojezično kompetenco,

– spodbujati vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab,

– spodbujati uporabo vseh posamezniku dostopnih jezikovnih virov in kultur,

– usmeriti pozornost k vsem jezikom (slovenščini, obveznim in izbirnim tujim jezikom ter jezikom priseljencev in beguncev)

– izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki je najpomembnejši in najkompleksnejši kazalnik projekta, ki vključuje podkazalnike:

1) razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih (znanje, stališča in spretnosti),

2) uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in

3) vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja.

Video JeŠT

DOGODKI:

Tedenski pomenki o raznojezičnosti

Septembrska povabila

Evropski dan jezikov 2019

LETNA POROČILA

Letno_poročilo_o_dejavnostih_2020

Popis_dela_JeŠT_8talcev_2019

Letno_poročil_JeŠT_2018

Dostopnost