Učbeniški sklad

petek, 25. 08. 2017 | Knjižnica

UČBENIŠKI SKLAD

Starši svojega otroka lahko prijavijo na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. To storijo s prijavnico, ki jo dobijo konec 1. razreda in velja vsa leta šolanja na naši šoli. Lahko pa se v učbeniški sklad prijavite tudi tekom šolskega leta. Prijavo v učbeniški sklad pa se lahko kadarkoli prekliče.

Učenci, ki se prešolajo z drugih šol, dobijo prijavnico ob vpisu.

Izposoja učbenikov je za starše brezplačna. Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike knjižničarka in ravnateljica določita odškodnino po Pravilniku o upravljanju učbeniškega sklada. Med poškodovane spadajo učbeniki  z zmečkanimi listi, zavihanimi listi in platnicami (t.i. ušesi), raztrganimi, popisanimi, porisanimi, pobarvanimi ali izpolnjenimi deli, učbeniki, na katerih ostane lepilo samolepilnih folij ali trakov ter politi učbeniki. Odškodnino starši poravnajo z redno položnico.

Dostopnost