Zgodovina šole

Prvi znani podatki o logaškem šolstvu segajo v leto 1815, ko je v mežnariji v Cerkovski vasi (Gor. Logatec) za silo poučeval otroke cerkovnik in orgnist. Dol. Logatec je dobil svojo šolo 19. septembra 1878, za prvega učitelja pa je bil imenovan Adolf Ribnikar. Občina Logatec je 26. decembra 1878 kupila zemljišče za novo šolo (današnja prenovljena šola), ki so jo pričeli graditi 12. julija 1882. Tik pred drugo svetovno vojno je bila šola šestrazredna s sedmimi učitelji in 236 učenci. Med drugo svetovno vojno so imeli v šoli Italjani vojaško bolnico, kasneje pa so šolo zasedli Nemci.
V šolskem letu 1945-46 je bila v Dol. Logatcu ustanovljena nižja gimnazja. V štiri razrede je bilo vpisanih 282 dijakov iz Logatca in daljne okolice, saj je šolski okoliš obsegal Begunje, Bezuljak, Rakek in kraje desno od železniške proge Logatec-Postojna. Za oddaljene dijake je bil v Dol. Logatcu ustanovljen dijaški internat.

 

Število učencev je v šolskem letu 1971-1972 naraslo že na 603, zato je bila gradnja nove šole več kot nujno potrebna. Nova šola je bila odprta v septembru 1975. šolskem letu 1945-46 je bila v Dol. Logatcu ustanovljena nižja gimnazja. V štiri razrede je bilo vpisanih 282 dijakov iz Logatca in daljne okolice, saj je šolski okoliš obsegal Begunje, Bezuljak, Rakek in kraje desno od železniške proge Logatec-Postojna. Za oddaljene dijake je bil v Dol. Logatcu ustanovljen dijaški internat.

Zadnjo prenovo je logaška šola doživela v šolskem letu 1995-96. Bivanje učencev razredne stopnje v 100 let stari stavbi je postalo življenjsko nevarno. Občina Logatec je skupaj z Ministrstvom za šolstvo republike Slovenije zbralo potrebna sredstva za prenovo. Potekala je po Mavričnem projektu Mirana Plohla Dornika. Otvoritev prenovljenega, mavričnega dela šole, je bila 2. marca 1996.

Danes obiskuje šolo 700 učencev, ki s svojimi dosežki dokazujejo, da poteka pouk v dobrih pogojih, pod vodstvom sposobnih učiteljev.
 
 
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Dostopnost