Potrebščine pri pouku 2022/2023

POTREBŠČINE PRI POUKU 2022/2023

Ministrstvo za šolstvo vsem učencem zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada šole.

PRIJAVA V UČBENIŠKI SKLAD 

Razredniki učencem prvih razredov začetek junija razdelijo prijavnice za učbeniški sklad, ki jih pripravi skrbnica učbeniškega sklada. Starši prijavnice izpolnijo, učenci jih vrnejo učiteljici, ki jih odda skrbnici učbeniškega sklada. Prijavnica učbeniškega sklada velja za vsa leta šolanja učenca. Starši otroka lahko prijavijo v učbeniški sklad v katerem koli razredu in ga tudi kadar koli odjavijo.

V primeru na novo vpisanih učencev, priseljenih (ali če učenec prijavnico založi), lahko starši naročilnico tudi sami natisnejo in izpolnijo na označeni povezavi.


Ob izteku šolskega leta mora učenec/ka učbenike vrniti. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali ob koncu šolskega leta zanje v skladu s petim členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino.

 

Šolsko leto 2022/2023

Potrebščine 1. razred

Potrebščine 2. razred

Potrebščine 3. razred

Potrebščine 4. razred

Potrebščine 5. razred

Potrebščine 6. razred

Potrebščine 7. razred

Potrebščine 8. razred

Potrebščine 9. razred


Kako zavijemo učbenik?


ZA STARŠE 

Starši lahko samostojno naročate gradivo in potrebščine prek spodnjih navedenih povezav:

Officeandmore

DZS

Mladinska knjiga

Printink

Kopija nova

Za vprašanja v zvezi z naročili se obračate na izbrane ponudnike oz. založbe potrebščin in gradiv. 

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica