Potrebščine pri pouku 2024/2025

četrtek, 30. 05. 2024 | Knjižnica, Obvestila

POTREBŠČINE PRI POUKU 2024/2025

Ministrstvo za šolstvo vsem učencem zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada šole. Skrbnik učbeniškega sklada poskrbi, da se vsem učencem, ob začetku šolskega leta izposodi ustrezne učbenike. Učbenike dobijo vsi učenci, ki so se prijavili prek prijavnice, izpolnjene že v 1. razredu (hranimo jo vsa leta šolanja).

Ob izteku šolskega leta mora učenec/ka učbenike vrniti. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali ob koncu šolskega leta zanje v skladu s petim členom Pravilnika o učbeniškem skladu plačati odškodnino.

 

Šolsko leto 2024/2025

Potrebščine 1. razred

Potrebščine 2. razred

Potrebščine 3. razred

Potrebščine 4. razred

Potrebščine 5. razred

Potrebščine 6. razred

Potrebščine 7. razred

Potrebščine 8. razred

Potrebščine 9. razred


Kako zavijemo učbenik?


ZA STARŠE 

Starši lahko samostojno naročate gradivo in potrebščine prek spodnjih navedenih povezav:

Officeandmore

DZS

Mladinska knjiga

Printink

Kopija nova

Za vprašanja v zvezi z naročili se obračate na izbrane ponudnike oz. založbe potrebščin in gradiv. 

Dostopnost