Zgodovina 9.r 23. – 27. marec

nedelja, 22. 03. 2020 | 9. razred

Učenci naj mi do konca tedna slikajo zapise v zvezku, ki so jih naredili in mi pošljejo na mail:

maja.grbec-svajncer@guest.arnes.si

Zgodovina 9. razred:

V vsakem oddelku 9. razreda smo  drugače s predelano snovjo. Jaz sedaj objavljam vso snov druge svetovne vojne oziroma tiste dele, ki so pomembni za doseganje ciljev znanja. Učenci poglejte do kje že imate zapisano in nadaljujte tam kjer še nimate zapisa.

Pri vsakem poglavju poglej še kakšen filmček na youtube-u, ki bo nazorno pokazal kako so se odvijali dogodki ali kako se je zgodil napad.

Najprej začnem z

IZBRUH DRUGE SVETOVNE VOJNE

-Napad na Poljsko, str.43

-Opis bliskovite vojne  str. 43,44

-Kdo je bil Vidkun Quisling? Za koga se danes uporablja izraz kvizling?

-Zakaj Hitler v bitki za Anglijo ni bil uspešen? Katera iznajdba je pomagala Britancem, da so se obranili? Str. 48

VOJNA POSTANE SVETOVNA

-Trojni pakt str. 49

-Napad na Sovjetsko zvezo-šifra Barbarossa. Napad je potekal v tri smeri, junij 1941. Proti Leningradu, Moskvi in Kijevu-Stalingradu. Kako se danes imenujeta mesti Leningrad in Stalingrad?

-Kdo je bil GENERAL ZIMA? Str. 50

-protifašistična povezava-koalicija: ATLANTSKA LISTINA str.50

-Kdo je bil Winston Churchill? Str. 51

-Vstop ZDA v vojno, december 1941. Napad na Pearl Harbor. Poglej posnetek iz ameriškega filma o tem dogodku. Str. 51

PRELOMNO LETO IN KAPITULACIJA ITALIJE str. 52

-Bitka za Midway str. 52

-Bitka za Stalingrad str.52

-Afriško bojišče str. 53

-Kapitulacija Italije  str. 53

VOJNA SE BLIŽA KONCU str. 54

-Konferenca v TEHERANU-opiši. Str. 54

-Izkrcanje v Normandiji str. 54, 55

-Nemčija se znajde v obroči str. 54

-JALTSKA KONFERENCA str. 56

-Kapitulacija Nemčije in Japonske str. 56,57

Vmes smo govorili o tem kako je potekalo degradiranje Židov, kot ljudi, kako so jim Nemci postopno jemali državljanske in človekove pravice, ter jih na koncu pošiljali v koncentracijska taborišča. Če nekdo načrtno pobija nek narod ali versko skupnost se imenuje genocid. Načrtno uničevanje in pobijanje Židov se imenuje Holokavst.

Opiši še koncentracijska taborišča, kako so živeli civilisti in kako je potekal odpor proti okupatorju. Kdo so partizani? Str. 58-62

Ko boš končal/a vse zapise iz učbenika še reši vaje v delovnem zvezku str. 26-38

Dostopnost