Zgodovina 7.r 23. do 27. marec

nedelja, 22. 03. 2020 | 7. razred

Zgodovina 7. razred:

Učenci naj mi do konca tedna slikajo zapise v zvezku, ki so jih naredili in mi pošljejo na mail:

maja.grbec-svajncer@guest.arnes.si

 

Najprej opiši  Olimpijske igre. Podatke najdeš v učbeniku na strani 65. O OI lahko še veliko zanimivega prebereš na spletu. Nehali so jih izvajati leta 393. Opiši zakaj?

Kdaj so jih ponovno začeli uprizarjati in kdaj pričnejo z zimskimi OI?

GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE

Polisa Atene in Šparta sta se nenehno borila za prevlado v grškem svetu. Oba polisa sta vojaško zelo močna. Atene na morju in Šparta na kopnem. Ko so pričeli Grke ogrožati Perzijci (Iran), sta se polisa med seboj povezala. Grki in Perzijci so se zapletli v več bitk.

Opiši bitke: na MARATONSKEM POLJU, pri soteski TERMOPILE in pri otoku SALAMINI, učbenik, Str. 67, 68

PELOPONEŠKE VOJNE

Po koncu grško-perzijskih vojn so se polisi med sabo povezali. Kateri dve zvezi sta nastali? In se tudi na koncu med seboj spopadli? Str. 67, 68

Opiši Peloponeške vojne, str. 68,69

VZPON MAKEDONIJE IN ALEKSANDER VELIKI  str. 70

Kdo je bil Filip II. Makedonski? Kaj vse so našli v grobnici, ki so jo izkopali v Makedoniji? Čigava je bila ta grobnica? Zakaj so našli v grobu veliko predmetov? Čemu so bili namenjeni?

-Kdo so makedonska plemena?

-Opiši Aleksandra Velikega in nariši njegovo pohod proti Indiji. Str. 70 in 71

-Kaj je GORDIJSKI VOZEL? Str. 71

Opiši HELENIZEM? Str. 71

Dostopnost